حوزه علمیه لس آنجلس


Share/Save/Bookmark

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
27-Jun-2008
 

Author unknown

من نمیدانم چه بلایی سرما انسانها آمده که از هر چیزی فقط ظاهر پر زرق و برقش را میبینیم . غافل از آنکه بعضاً باطنی بسیار ارزشمند ، مستور و نهفته ، چشم انتظار ، به توجه ما دوخت است .... باور کنید در سادهترین وکوچکترین چیزها اسباب و نشانه هایی جهت هدایت ما انسانها نهفته است . مثلاً همین ترانه های لس آنجلسی که تنها حاصلش برای ما قر کمر و بزن و بکوبه باطنی بسیار گرانبها و مهم دارد و ما غافل از آنکه هدف اصلی این ترانه ها هدایت ماست. تنها با شنیدنشان به فکر جمع کردن شاواش (شادباش) و رقصیدن میافتیم ....

باور نمیکنید ؟!!! خب من تنها قسمتی از این گنجینه معنوی و ارزشمند را برایتان آشکار میسازم و کشف و توجه به مابقی را بعهده خودتان میگذارم ....

((تا باشد که مورد هدایت قرار بگیرید ))

قسمتی از ترانه و مبحث مورد اشاره                                                                

خوشگلا باید برقصن ........

1-امربه معروف

 

ای قشنگتر از پریا — تنها تو کوچه نریا

2-نهی از منکر

 

مثل یک نورکوچولو اومدی و ستاره شدی …

3-اعجاز

 

 دلم فقط تو رو میخواد …..

4-تارک الدنیا

 

برخیز شتربانا بربند کجاوه …..

5-جهاد

 

ای خانوم کجا کجا ؟

6-صیغه فضولی

 

برای روز میلاد تن خود – من آشفته رو تنها نذاری .....

7-رستاخیز - شفاعت

 

دارو ندارمو بگیر مال خودت مال چشات ....

8-صدقه - انفاق

 

تو محشری از همه سری ......

9-ذکر

 

هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته .....

10-وعدة الجنت

 

دلم هوس رطب کرده ......

11-روزه

 

یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ی ما ...

12-جبر و اختیار

 

تو عزیزدلمی ، تو عزیزدلمی ، تو عزیزدلمی

13-حمد القلوب

 

پری پری الهی وربپری .....

14-نفرین

 

یه یار خوشگلی دارم .....

15-شکر زبانی

 

اگر اون مهندسه ، منم phd میگیرم ......

16-علم اکتسابی

 

و به شوق فردا که تو راخواهم دید ، چشم به راه میمانم .....

17-انتظار فرج

 

دیگه دوستم نداری ، دیگه دوستم نداری .....

18-سعه صدر

 

ما میرم به بندر سی هوای یاران ......

19-صله ارحام

 

افسوس که این مزرعه را آب گرفته .......

20-عذاب الهی

 

دهقان مصیبت زده را خواب گرفته ......

21-الضا لین

 

من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخوانم ........

22-وضو طهارت – نماز

 

میرم از شهر تو و یه کوله بار خاطره ......

23-هجرت

 

بابا تو دیگه کی هستی ... دسته شیطونو بستی

24-ذنوب الشیاطین

 

آره . خودم فداتم ..........

25-شهادت

 

یه حلقه طلایی اسمتو روش نوشتم .... میخوام بیام دستت کنم بیای تو سرنوشتم

26-نکاح – حق الزوجین

 

یه امشب شب عشقه .... همین امشبو داریم

27-لیلة القدر

 

با هم پشت ما کوهه ، نمیترسیم ، نمیافتیم .....

28-وحدت

 

خداخدای مستون . خدای می پرستون . به حقه هر چی عشقه ما رو بهم برسون ....

29-دعا

 

بزن باران که دین را دام کردند ......

30-تحریف – بدعت

 

منو با خودت ببر ......

31-اهدنا صراط المستقیم

 

من به رفتن قانعم .....

32-قناعت در طلب

 

شب تولد عشق دلم رو هدیه دادم ....

33-زکات

 

دیوونه – دیوونه – دیوونه شو دیوونه

34-استهزاء

 

یه ماچ دادو دمش گرم ......

35-اکرام ایتام

 

نمره ی بیست کلاسو نمیخوام ......

36-ایثار

 

منو تهدید میکنی ، که یه روز از پیشم میری ..

37-کظم غیض - مباهله

 

بگو منو کم داری بگو ........

38-ادعونی استجب لکم

 

(( التماس دعا ))

 


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini