طواف کعبه


Share/Save/Bookmark

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
17-Sep-2008
 

شعر از :  فخرالدین عراقی 

****** 

ز دو ديده خون فشانم، ز غمت شب جدايي

چه کنم؟ که هست اينها گل خير آشنايي

همه شب نهاده‌ام سر، چو سگان، بر آستانت

که رقيب در نيايد به بهانه‌ي گدايي

مژه‌ها و چشم يارم به نظر چنان نمايد

که ميان سنبلستان چرد آهوي ختايي

در گلستان چشمم ز چه رو هميشه باز است

به اميد آنکه شايد تو به چشم من درآيي

سر برگ گل ندارم، به چه رو روم به گلشن؟

که شنيده‌ام ز گلها همه بوي بي‌وفايي

به کدام مذهب است اين به کدام ملت است اين؟

که کشند عاشقي را، که تو عاشقم چرايي؟

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

که برون در چه کردي؟ که درون خانه آيي؟

به قمار خانه رفتم، همه پاکباز ديدم

چو به صومعه رسيدم همه زاهد ريايي

در دير مي‌زدم من، که يکي ز در در آمد

    که : درآ، درآ، عراقي، که تو خاص از آن مايي   


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Majid

Ebi aaghaa...LOL

by Majid on

استعاره و استخاره هر دو از مشتقات این لسان پلید عربیست و هر دو لایق از مخرج ادا کردن  بالام جان.

وقت عزیزت رو صرف_ صرف و نحو نکن

بجاش بچسب به پارسی خودمون که شکر است. 

 


ebi amirhosseini

Majid jaan,

by ebi amirhosseini on

 

آخه این چتول دو آتیشه بدون ماست و خیار پایین نمیره

گفتی استعاره نمیدونم چرا یاد استخاره افتادم فکر کنم تقصیر اون درس صرف و نحوی که دادم

اینم درس امروز

******

استخره  یستخرو  استخار

ای بابا این که غلط از کار در اومد


Souri

dear ebi

by Souri on

Thank you for this beautiful post. This is all for my taste ! It was so delighting, reading this poem and listening to the beautiful voice of Shajarian this morning.

The last part of the poem, catch my eye, as if it was my own story of life...

Great post, dear.


Majid

One of my favorites

by Majid on

Like the "words" were not enough, you mixed it with the voice of "ostaad" !!

مژه‌ها و چشم يارم به نظر چنان نمايد

که ميان سنبلستان چرد آهوي ختايي

!!!! hameh chi ro vel kon zaboon-e este'aareh ro bechasb 


ebi amirhosseini

Irandokht aziz !

by ebi amirhosseini on

sepaas


ebi amirhosseini

Dear friends,ALi & Manuchehr

by ebi amirhosseini on

Manuchehr Jaan,you always do that to me,though I may not tell you always.love your book,can't wait for the rest.

Ali Jaan

show me the money!!

hold a Benjamin to the peephole!

sepaas


IRANdokht

Thank you Ebi jan

by IRANdokht on

What a fantastic way to wrap up the day

IRANdokht


Manoucher Avaznia

چه خوش است آن

Manoucher Avaznia


چه خوش است آن زمانی که صدای آشنایان

بدرد سکوت ما را به صدای همصدایی

 


Ali P.

Beautiful!

by Ali P. on

Tomorrow, when I finally go home, what if they ask me...

ک تو دربرون چه کردي؟ که درون خانه آيي؟

:-(

Ali P.