سروده ای از سیمین بهبهانی

سروده ای از سیمین بهبهانی
by ebi amirhosseini
05-Oct-2008
 

 


باد را و آب را
هُرمِ آفتاب را
از چه واگذاشتی؟
ساز کن جواب را.

نور و گرمی‌ی جهان ـ
تا ازین سه می‌توان
از چه وانهاده‌ای
حُسنِ انتخاب را؟

هست زیرِ کاسه‌ات
نیمکاسه‌یی نهان
زهرِ جان شکر در آن
تلخ کرده آب را.

خشمِ تندِ هسته‌ها
ـ این عنان‌گسسته‌ها ـ
چیره کرده بر بشر
دوزخی عذاب را.

زان دو شهرِ مبتلا
می‌رسد چنین صلا:
ساختندمان مگر
عبرت خراب را؟

شد سیه دل بشر
زان که دستِ فتنه‌گر
افکَنَد به بوم و بر
آتش مذاب را

جنگ و ساز و برگ او
چنگ و بالِ مرگ او
بر دو چشمِ خسته‌ام
بسته راهِ خواب را.

ای ز خیر بی خبر
ـ باد نخوتت به‌سر! ـ
یک نسیم مختصر
بشکند حباب را.

نخلِ نوش‌بار کو
غیرِ چوب دار کو؟
بس جوان که بوسه زد
حلقۀ تناب را!

ای غریب خانگی
بس کن این دوگانگی
خلق می‌شناسدت
بر فِکَن نقاب را!

 مرداد 87

Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
IRANdokht

غریب خانگی

IRANdokht


Ebi jan

Although I noticed the reference to the two cities the last part made me think of a more familiar figure  

ای غریب خانگی
بس کن این دوگانگی
خلق می‌شناسدت
بر فِکَن نقاب را!

ba sepaas

IRANdokht


ebi amirhosseini

Irandokht aziz !

by ebi amirhosseini on

Sepaas.check the link please:

 //www.khandaniha.eu/items.php?id=549&author=sa


IRANdokht

Thank you

by IRANdokht on

Do you know if this is written for Khamenei or ahmadinejad? (Although I do not believe either is wearing a mask)

Nice one Ebi jan! 

IRANdokht


ebi amirhosseini

Redwine Jaan

by ebi amirhosseini on

one day ! who knows?!

sepaas


Red Wine

...

by Red Wine on

very nice Ebi jan... i always like what you choose for us.

com here and drink some old spanish red wine with me amigo :=) .