تکه های پشت کامیونی


Share/Save/Bookmark

تکه های پشت کامیونی
by ebi amirhosseini
07-Oct-2008
 

SOURCE : email from Iran.

داداش مرگ من يواش
***************************
در قمار زندگي عاقبت ما باختيم
بسکه تکخال محبت بر زمين انداختيم
**********************
در بيابانها اگر صد سال سرگردان شوم
به از انكه در وطن محتاج نامردان شوم
*******************************
خوشگلي بانمکی يک رخ زيبا داری
بي جهت نيست که در کنج دلم جا داری
*********************
تو که بي وفا نبودی پدر سگ!
*************************
عشق تو مرا چو سوزني زرين كرد
هركه مرا ديد تورا نفرين كرد

****************
خواهي که جهان در کف اقبال تو باشد
خواهان کسي باش که خواهان تو باشد

سر بشکند
دست بشکند
پا بشکند
دل نشکند
********************
به تو ديگر نتوان کرد سلام
به تو ديگر نتوان بست اميد
به تو ديگر نتوان انديشيد
که تو ديگر گل ناز همه ای
**************************
يا ضامن آهو
امان ازاين هياهو
***********************
در اين درگه که گه گه کًه کُه و کُه کًه شود ناگه
مشو غره به امروزت که از فردا نه ای آگه
*******************************
اي صوفي برو لقمه خود گاز بزن
کم پشت سر خلق خدا ساز بزن
***********************
بر در و ديوار قلبم نوشتم ورود ممنوع
عشق آمد و گفت من بیسوادم
*************************
احتیاط كن، التماس نکن!
****************************
حسنی به مكتب نميرفت باباش گذاشتش كمك شوفری
 **********************************
بيمه دعای مادر
*************************
کسانيکه بد را پسنديده اند
ندانم ز خوبی چه بد ديده اند؟
********************************
" از پی شبهای بی فردا دويدن "
*************************
الهي هر كی بخیله ، چشاش بابا قوری بشه
كچل بشه ، قوزی بشه ، خمارو وا فوری بشه
*******************************
بالای در باك يک مينی بوس نوشته بود: بخور به حساب من!
*********************
عفت از ناموس مردم كن اگر با غيرتي
تا كنند عفت از ناموس تو با غيرتان
************************
بوق نزنيد راننده خواب است
*********************
دلم دادم بری باهاش حال كنی
نكه بری جيگركی بازكنی !!
************************
بر دريچه قلبم نوشتم ورود عشق ممنوع
اما عشق دنده عقب وارد شد !
********************
هلاكتم چلو كباب!


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Souri

I liked this one....

by Souri on

در بيابانها اگر صد سال سرگردان شوم
به از انكه در وطن محتاج نامردان شوم

Thanks ebi jan


ThePope

Aren't we just original ?

by ThePope on

Where else in the world truck/bus drivers write poetry (proverbs or expressions) on their vehicules? Only in Iran (or Iranian drivers living abroad)...

Damn we have a cool and unique "culture"!

Ebi, here's an old famous one: "shahfanar-e ghalbam dar dastandaaz-e eshgh shekast"!!

Nice blog, Ebi jaan. THX.


Red Wine

...

by Red Wine on

از پی شبهای بی فردا دويدن

 

Thank you .


ebi amirhosseini

Irandokht aziz

by ebi amirhosseini on

My favorite is : Halaaketam Cholowkabab  !!.

 


IRANdokht

Thanks Ebi jan

by IRANdokht on

Some of those were really funny and some made me go: awww....  

Nice! Thank you!

IRANdokht