کاخ جوانان

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
10-May-2008
 

این ویدیو جشنی را که در خانه جوانان قبل از انقلاب برگزار شده بود نشان میدهد. هنوز جوانان شادروان نشده بودند بلکه دلشاد بودند


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Ali P.

Great

by Ali P. on

Thank you for sharing.