هیچ جا وطن نیست !

هیچ جا وطن نیست !
by ebi amirhosseini
08-Oct-2008
 

این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست !

این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست !


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
ebi amirhosseini

Arash jaan

by ebi amirhosseini on

speaas


Arash Monzavi-Kia

Ebi jan

by Arash Monzavi-Kia on

Nice one.

Although I'm already running the risk of being a smart alec, please see Sadi's reply below:

 

سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست

نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم

 

 

Arash M-K


ebi amirhosseini

Manucher Aziz.

by ebi amirhosseini on

what a treat to have you here.

sepaas


ebi amirhosseini

Irandokht aziz

by ebi amirhosseini on

sepaas


IRANdokht

this is sweet

by IRANdokht on

Thank you Ebi jan

I loved it and I also loved Manoucher's added verses, we're lucky to have such a talented poet in our cyber home :0)

IRANdokht


Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


فضولی مرا ببخشید.  از سراینده اش هم پوزش می خواهم. 

 

این شعر چه زیبا و چه شیوا ست ولیکن

در لطف به شیرینی آن کهنه سخن نیست

در غرب بود قصه چه بسیار و حکایت

خاکم به دهن، بلخی و فردوسی من نیست