تاج اصفهانی

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
09-Nov-2008
 

استاد تاج اصفهانی  :

به اصفهان رو که تا بنگری  !!


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Arash Monzavi-Kia

Dast Marizaad !!

by Arash Monzavi-Kia on

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم بقأی او

 


bajenaghe naghi

ebi jan

by bajenaghe naghi on

this is a great video. thank you for posting.