معبد آناهیتا


Share/Save/Bookmark

معبد آناهیتا
by ebi amirhosseini
09-Nov-2008
 

آناهیتا یکی از الهه های کهن ایرانی است که در راس ایزدبانوان ایرانی قرار می گیرد.او در دوره های مختلف تاریخی مورد توجه قدرتمنداران بوده است.تیرداد اول در یک معبد ناهید، تاجگذاری کرد.درشهر استخر اجداد و خاندان ساسانی نگهبان معبد ناهید بودند که در آنجا آتور اناهیتا (آتش آناهیتا) بر افروخته بود و به قول بعضی دانشمندان: آتش پرستی مخصوصا" وابسته به این ربة النوع بوده است(گیرشمن).او آنچنان قدرتمند بود که توانست اپام نپات ( ایزد موکل آبها) را باحضور خود کم رنگ کند و دراساطیر ایرانی جای او را اشغال کند(آموزگار).در اوستا (یشت ها)توصیف کاملی از خصوصیات و ویژگیهای او ذکر شده است.: "او زن جوان خوش اندام بلند بالا،زیباچهره با بازوان سپیدو اندامی برازنده ،کمربند بر میان بسته، به جواهرات آراسته با طوقی  زرین" توصیف شده است

در کنار این ویژگی آناهیتا : زهدان زنان را برای زایش آماده می کندو نطفه مردان را می پالاید 

***************************

 

 

*************************

برای مطالعه بیشتر میتوانید رجوع کنید به :

//www.religionswissenschaft.uzh.ch/idd/prepublications/e_idd_anahita.pdf 

//www.cais-soas.com/CAIS/Religions/iranian/anahita.htm

 


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
IRANdokht

Ebi jan

by IRANdokht on

Raazi be zahmat nistim  :-P

IRANdokht


bajenaghe naghi

ebi jan

by bajenaghe naghi on

thank you for this post. very educational. 


samsam1111

Female chieftains

by samsam1111 on

The earliest Medeo, Sarmatian,Scythian nomads heading south to Iranic Caucuses had Female chieftains . Their legends is still part of the folklore of native folks in Don(Tanace) river, Volga basin ,Volgodensk & Crimea area .

In war , Scythian women are said to have participated in equally with the men. Scythian women were tattooed like their mates. the ancient historian Diordorus commented that Scythian women 'fight like the men and are not inferior to them in bravery'.

The  Scythian women had to kill three enemies in battle before marrying, and that a cutting of the right breast was performed on female infants so that their right muscle wouldn't weaken and they would be able to use a sword better.

Thanks Ebi !


ebi amirhosseini

Mehman Jaan

by ebi amirhosseini on

Long time no see !.

sepaas


ebi amirhosseini

Irandokht aziz

by ebi amirhosseini on

 

Ali & I can build a temple  & dedicate it to you??!!

 

از دسته امشاسپندان،سپندارمذ،خرداد و امرداد دارای هویت هایی زنانه هستند. علاوه بر مونث بودن نام این شخصیت ها نقش و وظایف آنها نیز کاملا" زنانه تعریف شده است. نکته جالب در مورد این سه تن موقعیت آنها در گروتمان (بهشت یا جایگاه آسمانی اهورا مزدا و امشاسپندان)است در حالیکه امشاسپندان با هویت مردانه در سمت راست اهورا مزدا قرار دارند آنهاسمت چپ مجلس آسمانی را اشغال کرده اند(هینلز).به عبارتی مفهوم جنس دوم بودن حتی در بین امشاسپندان نیز رعایت شده است. از بین این سه امشاسپند، سپندارمذ مقام بالایی را اشغال کرده است .او ایزدبانوی زمین (آموزگار) و مظهر فرمانبرداری مومنانه،هماهنگی مذهبی و پرستش است(هینلز).او گاه دختر اهورا مزدا و گاه همسر او معرفی شده است.او حامی زنان عفیف و شوهر دوست محسوب می شود ! .اما اهمیت او در ویژگی ها و خصوصیات خاصی است که ما را به یاد ویژگی های بنیانی هویت زن ایرانی می اندازد." همانگونه که زمین همه بارهارا تحمل می کند،او نیز مظهری از تحمل وبردباری است" (آموزگار) .


Ali P.

To: IRANdokht

by Ali P. on

"Chi boodim, chi shodim! "

Don't be humble.

Quite a few of you think you are Godesses and expect to be treated that way still..!

;-)

Ali P.


Mehman

Thanks for mythology info!

by Mehman on

Thanks Dear Ebi for providing info on mythological figures. I love that!

The more the better!

B. Mehman


IRANdokht

Thank you Ebi jan

by IRANdokht on

Women were considered as essential and precious as water...   Long way from what they're being perceived as now! Still trying to prove they're not second class citizens.

Chi boodim, chi shodim!  and this struggle is not only in Iran...

Great blog!

IRANdokht


ebi amirhosseini

Corrected...

by ebi amirhosseini on

Dear Azadeh

Thanks for correction,I just clicked the wrong button!!,that pix is for a blog I'm preparing for " Mithra & Eyvakdaad Bull".

Sepaas-e-bikaraan


Azadeh Azad

Mithra

by Azadeh Azad on

Dear Ebi,

Thank you very much for posting this video. However, the picture does not depict Anahita, but a Greco-Roman version of Mithras killing the bull.

Cheers,

Azadeh