"بيک ايمانوردی Reza Beyk Imanverdi"

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
13-May-2008
 

از آخرین مصاحبه های بیک ایمانوردی قبل از مرگ در آمریکا....وقتی که از پائیز و زندگی و آرزوهایش می گوید.

God bless his soul,I bet most of us enjoyed his films ,I certainly did.

Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Orang Gholikhani

Nice

by Orang Gholikhani on

Thanks for sharing.

Roohash shad