سبز

سبز
by eshghi2
02-Feb-2012
 

سبز آيين گل و سبزينه است
سبز ياد حشمت ديرينه است

سبز ياد دوره فر و شكوه
بستن ضحاك در البرز كوه

سبز عبا و جبه وعمامه نيست
سبز گويد از خرد،عمامه چيست؟

سبز از دانش گرفته رنگ خويش
سبز آتش می زند تسبيح وريش

سبز برگشتن به اوج خويشتن
مهر باطل برسر ملا زدن

باسپاس عشقی دوم


Share/Save/Bookmark

Recently by eshghi2CommentsDate
اين چه شريست دوباره كه بر اين بوم افتاد
2
Feb 17, 2012
حج
5
Feb 12, 2012
ملای بيهوده گو
3
Feb 06, 2012
more from eshghi2
 
eshghi2

دوربين گرامی

eshghi2


دوربين گرامی ،اگر فرقه ای از مسلمين (علويان)رنگ سبز رابرگزيدند دليل آن نمی شود كه اين رنگ تنها به آنان اختصاص دارد،سبز و سبزينه در فرهنگ چند هزارساله ايران نشان از زايش دوباره،رويش و باروری بوده است.دوم آنكه اين مردم هستند كه رنگ سبز را در برابر رنگ سياه رژيم انتخاب كرده اند وبايد به خواست مردم احترام گذاشت.سوم آنكه سبزها از من و شما سكولارترند ولی با هوش ذاتی ايرانی دريافته اند كه برای سرنگون كردن اين رژيم بايد از شعارهای مشابه و شخصيتهای همين رژيم استفاده كرد و باشعارهای ضد دينی گزك بدست دژخيمان نداد.من مطمئنم كه: سبز از دانش گرفته رنگ خويش  سبز آتش ميزند تسبيح و ريش  . سرفراز باشيد


omeedvar

سبز مثل جنبش سبز

omeedvar


بقول هادی خرسندی: رنگ علف شدم ولی‌، خوراک خر نمیشوم


Doorbin

Bikhialeh Sabz!

by Doorbin on

Eshghi:

Green is the official color of Islam, especially in the greater SW Asia region. Open your eyes and look around...

Its use by the opposition, if it's sincere, is illogical and sends a confusing message to the world. 

A new Iran flag shouldn't contain any religious icons or colors. 

Future Iran flag should reflect a secular consitution, one that respects all religions, and the non-religious, and one that doesn't place one above all others. Get it?

Islam's hogging of all Iranian institions must come to an end. 

So get with the program and pick another color.

Rang ghahti keh nist.