رضا دقتی: ((ندا)) در مقابل سازمان ملل متحد

رضا دقتی: ((ندا)) در مقابل سازمان ملل متحد
by foriran
20-Sep-2009
 

ما همه یک صداییم، ما همه یک نداییم. همدردان،ما بی شمارانیم. بیایید تا همگی برای یکبار و برای هدف مشترک  از من و مای خود بگذاریم و در پشت چهره ی ندا نقطه ای شویم که فقط یک کلام را فریاد می زند:آزادی!

 

با آرزوی صلح و آزادی

رضا دقتی پاریس

(کاروان های صلح و آزادی)) با در دست داشتن یکهزار عکس ((ندا)) در مقابل سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه ٢٣ سپتامبر، ندای آزادیخواهی مردم ایران را در مقابل دیدگان جهانیان قرار خواهد داد. ما به یاری همه ی ایرانیان آزادیخواه برای انجام این کار که ابتکار آقای رضا دقتی است و پیشتر نیز در پاریس اجرا شده است، نیازمندیم. تصاویر زیر از برنامه ی پاریس را ملاحظه فرمایید. برای جزییات برنامه ((کاروان های صلح و آزادی)) به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید.

برای تصاویر پاریس: //www.iranfreemedia.net/Newsletters/nsltr_IFM_Jul2009-eng.html

برنامه ی کاروان های صلح و آزادی در نیویورک: //iranfreedomcaravans.wordpress.com/


Share/Save/Bookmark

more from foriran