نگذاریم صدای هموطنان دربندمان زیر فشار بازجویان نظام جهل و جنایت خاموش شود.


Share/Save/Bookmark

freenet
by freenet
02-Nov-2010
 

از حقوق زندانیان سیاسی دفاع کنیم و برای آزادی آنها تلاش کنیم.

 اگر در  خارج از ایران هستید میتوانید با ارسال نامه به سازمانهای حقوق بشری سازمان ملل، رسانه های جمعی   و نمایندگان وزارت های خارجه دولت ها، خواستارپیگیری وضعیت زندانیان سیاسی در "جمهوری" اسلامی شوید.

 اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی،خصوصا زندانیانی که کمتر شناخته شده اند و همچنین در خواست از سازمانهای حقوق بشری بین المللی برای بازرسی این زندانها بسیار با اهمیت هست.

این  کار شما:

1. باعث تشویق این ارگانها وسازمانها برای پیگیری  وضعیت زندانیان سیاسی خواهد شد.

 2. به مسولین دولت ها نشان میدهدکه ایرانیان آزادی  خواه برای  در دفاع از حقوق بشر و حقوق انسانی هموطنانشان مصمم هستند.

 3. میتواند نظام ولایت فقیه را تحت فشار قراردهد  و مستولین نظام را مجبور به پاسخگویی و شفافیت بیشتر در مورد وضعیت زندانها نماید.

 4. این تلاش شما نشان میدهد که برخلاف رفتار نظام  ولایت فقیه ایرانیان آزادی خواه برای جان انسانها و هموطنانشان ارزش قاتلند.

 در داخل ایران:

 هر اعتراض ساده مدنی از جمله  شعار نویسی بر روی اسکناس و دیوار و اطلاع رسانی در مورد زندانیان سیاسی، حساسیت مان را نسبت به رنج هموطنان دربند مان یاد آوری میکند.

این  گونه اعتراضات همچنین قدم هایی است  در جهت شکستن جو خفقان و عاصی کردن

 نظام جهل و جنایت.

 بیاد داشته باشیم:

 رژیم   خواهان  گسترش جو اخنتاق و درونی کردن حس ترس در جامعه است. برای مبارزه با ترس میتوان از قدم های کوچک مبارزه منفی آغاز  کرد. هر تلاشی در جهت اطلاع رسانی  با ارزش است. هر تلاش ما در جهت بالا بردن  هزینه سرکوب برای رژیم چه در ایران و چه در  خارج از ایران با ارزش است.

  پرده های دروغ کنار کشیده شده است.وقتی سلاح ترس بی اثر شد کهخواهد شد. وقتی شور اندیشه آزادی و فلسفه زندگی بر فلسفه مرگ غلبه پیدا کند. آنروز استبداد شکسته خواهد شد. آنروز دیر نیست.

 نگذاریم صدایهموطنان دربندمان زیر فشاربازجویان نظام جهل و جنایت خاموش شود.

بیژن پوینده.

//poyandeh.wordpress.com/


Share/Save/Bookmark

more from freenet