چهار شنبه سوری را تبدیل به جشنی برای مرگ استبداد نماییم.


Share/Save/Bookmark

freenet
by freenet
12-Mar-2010
 


چهار شنبه سوری،سیزده بدر، روز جهانی کارگر و روزهایی که هر یک سمبلی از وقایع تاریخی، یادبودها وجشن ها ی ملی ما هستند یکی پی از دیگری در راهند.  در هر یک از این روز ها میتوانیم با شادی و جشن گرفتن زندگی در برابر مرگ. خواست آزادی در برابر استبداد، در عین  برگزاری جشن و پایکوبی ، برای آزادی خود و دیگر هموطنانمان از یوغ استبداد طالبانی  تلاش نماییم.  با خواندن سرخی تو از من زردی من از تو  و سر دادن فریادی های  آزادی، آزادی در سراسر کشورمان  ایده های کهنه و خاک گرفته  را بدور ریخته  و به  پیشواز  بهار  و سالی نو   با ایده هایی تازه  برویم. جسورانه  اما با  آگاهی برای نجات خود از چنگ رژیم متجاوز و اشغال گر ولایت فقیه تلاش نماییم. در چهارشنبه سوری اسطوره  پیروزی نور بر  تاریکی را به واقعیت تبدیل کنیم.

چهارشنیه سوری امسال ، جشن و مبارزه امروز را  با تلاش های چند هزار ساله پیشینیانمان  برای  آزادی و عدالت  پیوند زنیم.   به سرکوب گران، شکنجه گران و کسانی که برای منافع بی مقدار خود به هر دروغ و مکر و حیله و جنایتی متوسل میشوند نشان دهیم که ایرانی آزاده میمیرد ذلت نمیپذیرد.

هنگام پریدن از روی آتش با خود  عهد کنیم که بهترین راه زنده نگاه داشتن خاطره جان باختگان راه آزادی و دوستان در بندمان تلاش برای رسیدن به  آزادی و رها کردن خود و هموطنانمان از بند استبداد از هر نوع و با هر بهانه ای است.   با خود عهد کنیم که خود را از بند سنت های کهنه آغشته به تفکرات استبدادی و تمامیت خواهی رها کنیم  تا بتوانیم   آزاد بال و سبک  برای رهایی واقعی خود  تلاش کنیم.

وقتی نظامی سرکوبگر  بر ما مسلط است؛ همگی زندانی آن نظامیم.  اما بدانیم که قبل از انکه زندانی این نظام شده باشیم، زندانی افکار خود بوده ایم.  به این دلیل تلاش برای آزادی سیاسی بدون تلاش برای رهایی از تفکرات فرهنگ استبدادی امکان پذیر نخواهد بود. چرا که استبداد سیاسی و فرهنگ استبدادی لازم و ملزوم یکدیگرند.

زنگارهای تفکرات استبدادی که  بطور دایم از طریق سیستم “اموزشی” و تبلیغات نظام سرکوبگر القا میشوند را باز شناسیم.  بهترین ابزار ما برای اینکار تقویت و رشد تفکر انتقادی است. اینکار  با  تلفیق تجربیات فردی و مطالعه  موضوعات متنوع  اجتماعی و در تلاشی آگاهانه برای  شکل دادن به تفکر مستقل برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوعات  امکان پذیر است. خود  آگاهی به نقش زنگارها و جزمیات القا شده و تلاش برای شفاف نمودن تفکر در روندی ما را به هدف آزاد اندیشی نزدیک میکند.

در بعد  اجتماعی برای مبارزه با نظام استبدادی که خود نقشی اساسی در باز تولید  فرهنگ استبدادی دارد، احتیاج به برنامه ای شفاف با هدف های تعریف شده و شیوه های موثر سازماندهیداریم. هدف،  تبدیل  اعتراضات و حرکت های ناپیوسته به زنجیره ای بهم پیوسته برای  قدرتمند کردن جنبش آزادی خواهی است.  زنجیره اعتراضی که هدفش فلج کردن کامل نظام اشغالگر در راه دستیابی به خواسته ها و حقوق اولیه و  انسانی ماست.

 

در نوشته  “جمهوری خواهان دمکرات و سکولار متحد شوید”(1)  برنامه ای مشخص همراه با شیوه هایی برای سازماندهی مطرح گردیده اند.

در این طرح ایجاد شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار و  تشکیل و گسترش هسته های مقاومت و تشکلات مدنی(2) بعنوان دو ابزار اصلی  و پایه ای جنبش آزادی خواهی  پیشنهاد شده است. در اینجا  بار دیگر به نقش کلیدی هسته های مقاومت و تشکلات مردمی برای ایجاد ارتباط بین اعتراضات مجزا در جهت عمق دادن و هدف دار کردن جنبش اعتراضی کنونی میپردازیم.  بدون وجود سازماندهی و تشکل هیچ برنامه ای هر چقدر جالب و هیچ “رهبری” هر چقدر مبارز، کاری از پیش نمیبرد. تحولات اجتماعی  و قدم های بزرگ تاریخی نه بوسیله قهرمانان بلکه با اراده جمعی  و تلاش مستمر امکان پذیر می گردد. با یک قهرمان، فرهنگ استبدادی و روابط اجتماعی دگرگون نمی گردد.  تحول  دمکراتیک در کشورمان  و ساختن ایرانی ازاد و آباد   نیاز به تلاشی جمعی دارد. کسانی که خواستار کسب و حفظ ازادی هستند  به تناسب توانشان  و بکار گیری خلاقیت، با همیاری دراین راه تلاش می کنند.

هسته های مقاومت مدنی خمیر مایه  جنبش آزادی خواهی هستند. از مثال های ساده شروع کنیم. شما میتوانید با همکاری چند دوست، عضو خانواده، همشاگردی و همکار مورد اطمینان  در محله، دانشگاه، اداره، کارخانه، مدرسه و…هسته مقاومت درست کنید.  این همکاری ساده باعث میشود که برای شرکت در اعتراضات خیابانی یا اطلاع رسانی در محله و محیط کار با همکاری و همیاری یکدیگر موفق تر و موثر تر عمل کنید. مثلا برای بخش  C.D یا اعلامیه در محل 5 نفر میتوانند با تقسیم کار و داشتن هوای همدیگر موثر تر از یک نفر عمل کنند. برای شرکت در اعتراضات گروه های 10 یا 15 نفره  بهتر میوانند از خود دفاع کنند و با تقسیم کار مراقب مزدوران باشند و یا در صورت دستگیری و  زخمی شدن یک دوست، به کمک او بشتابند.

چهارشنیه سوری میتواند زمان مناسبی برای بخش  اعلامیه،  طرح شعارها و خواسته های مردمی بصورت گسترده در تمام نقاط ایران باشد.  رژیم  ولایت فقیه از گسترش اعتراضات و قدرت مردم  وحشت زده است.  چهارشنبه سوری  میتواند روزی دیگر در نشان دادن قدرت و عزم مردم  برای احقاق حقوق انسانی شان باشد.  نظام ولایت فقیه همیشه از کارت پراکندگی مردم در نقاط مختلف کشورمان برای سرکوب استفاده کرده.

اینبار اما مردم در تمام کشور و در تمام محلات میتوانند این جشن  ملی را تبدیل به کابوسی فراموش نشدنی برای طالبان ایران نمایند.  نیروهای سرکوبگر در این روز توانایی کنترل هزاران هزار محله در شهرهای مختلف ایران را ندارند.  بیاد دارم سال گذشته در شب چهارشنبه سوری بطور تصادفی کنار چند مامور که بنظر اطلاعاتی بودند  در میدانی ایستاده بودم. صحبت های آنان و رفتار آنان حاکی از نگرانی شدیدی بود که از قدرت عظیم مردم در آن شب احساس میکردند. این قدرت عظیم را میتوان جدا از واکنشهای کور و لحظه ای،  تبدیل به نیرویی موثر برای نشان دادن قدرت مردم، اطلاع رسانی و سازماندهی محله ای کرد.    از امروز میتوان برای چهارشنبه سوری برنامه ریزی کرد.

بیایید باهم جشن آخرین  چهارشنبه  سال را تبدیل به جشنی برای مرگ استبداد نماییم. میدانیم که جنبش آزادی خواهی میتواند پیروز گردد.  چرا که  این جنبش شعور است در برابر جهل، حرکت آزادی خواهی است در برابر استبداد و زور گویی ظالمان. جنبش آزادی خواهی پیروز است چرا که ما بیشمارانیم. ما آینده سازان ایرانی آباد و آزادیم. ایرانی که  در آن سینه هیج انسانی برای دفاع از حقوق انسانی خود و هموطنانش شکافته نشود.  هیج کارگری در اعتراض برای گرفتن حقوقش زندانی نشود. کودکان کار و کودکان خیاباتی با گونه های زرد و دستان سرخ  قربانی اقتصاد مریض و بی توجهی حکومت گران فاسد  نباشند.هیچ جوان دانشجویی برای  دفاع از حقوق هموطنانش مورد تعرض قرار نگیرد.. شاهد خودسوی زنان و قتل های ناموسی نباشیم. زن ایرانی مجبور به پوشش اجباری نباشد.

هیج نویسنده ای بخاطر عقایدش به قتل نرسد. هموطن  سنی بخاطر دینش مورد توهین قرار نگیرد. هموطن بهایی بخاطر دینش از تحصیل محروم نشود. هیج جوان کردی بواسطه بخاطر فعالیت سیاسی به جوخه اعدام سپرده نشود.  ایرانی دیگر.  ایرانی که در آن ثروت های ملی ما بجای دزدی و اختلاس و باج دهی به بیگانگان صرف بوجود آوردن اقتصادی مولد و پویا برای همه اقوام ایرانی شود. جمهوری ایرانی که از حقوق شهروندی همه ایرانیان دفاع نماید.  و برای  عدالت اجتماعی تلاش نماید. ایرانی    که مایه افتخار هر ایرانی باشد.

برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت  و رسیدن به بهار آزادی،  همراه دیگر هموطنان آزادی تلاش نماییم.  با داشتن برنامه و هدف مشخص در هسته های مقاومت  خود را برای جدال قطعی با تاریکی آماده نماییم.

 

 

جمهوری خواهان دمکرات و سکولار متحد شوید

2.   هسته های مقاومت مدنی

بیژن  پوینده.

//poyandeh.wordpress.com/


Share/Save/Bookmark

more from freenet