سرکوب گران را بشناسیم


Share/Save/Bookmark

hooshie
by hooshie
21-Jun-2009
 

لباس
سبز با آرم نوشته پلیس بروی بازو و دو آرم بروی سینه اینها از یگان ویژه
پاسداران نیروی انتظامی هستند

 

 

جلیقه
های طوسی و خاکی رنگ لباس شخصی و باتوم مشکی اینها نیروهای ویژه پاسدار
ولایت یا همان نوپو هستند(حزب اللهی هایی که در کناراطلاعات نیروی انتظامی
فعالیت می کنند
)

لباس
یکدست سیاه بدون درجه و آرم با کلاههای آهنی متفاوت اینها پاسداران رسمی و
یا وظیفه قرارگاه ثارالله تهران ،قرارگاه امنیتی سپاه پاسداران برای تهران
) هستند در میان این افراد هست که عمدتا اعراب لبنانی

و یا
افاغنه در خدمت سپاه یافت می شود

.

لباس
سیاه با جلیقه و آرم پلیس و درجه با باتومهای سبز رنگ اینها هم

پرسنل
یگانهای ویژه پاسداران نیروی انتظامی هستند

لباس
نیروی انتظامی و آرم روی یقه اینها ماموران عادی نیروی انتظامی( کلانتری
ها )هستند

لباسهای
سبز لجنی اینها پاسداران و سربازان وظیفه گارد ویژه نیروی انتظامی هستند

پرسنل
سپاه پاسداران عمدتا سعی می کنند با لباس شخصی به سرکوب بپردازند اما
براحتی گاها قابل شناسایی هستند از کفش های مشکی رنگ ساده که برای لباس
فرم سپاه می پوشند و یا شلوار سبز زیتونی رنگ که همان شلوار لباس فرم سپاه
می باشد


Share/Save/Bookmark

Recently by hooshieCommentsDate
160 Years of oppressing the Baha'is
27
Jan 05, 2010
Roadside torture chambers
5
Jun 22, 2009
یه یاد ندا
-
Jun 21, 2009
more from hooshie