زن ایرانی شهروند ثانوی نخواهد بود


Share/Save/Bookmark

زن ایرانی شهروند ثانوی نخواهد بود
by LalehGillani
21-Jun-2010
 

در سال ۱۳۷۸، برای نخستین بار پروژۀ "استتار مدارس دخترانه" توسط آموزش و پرورش تهران آغاز گشت. بر حسب برنامۀ آن ‌زمان، سازمان آموزش و پرورش، دیوارهای مدرسه‌ های دختران را بلندتر کرده تا از دید ساختمان ‌های مجاور به حیاط مدرسه‌ ها جلوگیری شود.

بیش از ده سال پس از پی ریزی اولیه، "محرم سازی" هزاران مدرسۀ دختران در ایران ادامه دارد و اخیرا وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد از تغییر معماری مدارس بر اساس فرهنگ اسلامی سخن میگوید. به نقل وزیر آموزش و پرورش، "شاداب سازی مدارس" یکی از ضرورات نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران است.

از آنجایی که فرهنگ اسلامی فقط قادر به تحمل و تصور زن و مرد در فضاهای جداگانه میباشد و قوانین شرع، زن را به شهروند ثانوی تنزل داده است، پروژه شاداب سازی مدارس توطئه دیگری است تا دختران ایرانی را از کودکی به انسانهای نیمه اجتماعی مبدل کرده و آنان را منزوی کنند.

همزمان با پروژه شاداب سازی مدارس، حکومت احمدی نژاد دست در دست اصولگرایان افراطی رژیم همانند روباه مکاری دوباره سرگرم تطهیر اسلامی کتابهای درسی میباشد چنانکه حتی نام شخصیت های معروف زن از کتابهای درسی حذف گشته و حضور فیزیکی زن حاشیه ای شود. در نتیجه، تصویر و نقل زنان صاحب نام که در کتابهای درسی محدود بود بطور کلی محو خواهند گشت.

جشن پلید تکلیف که به دختران ۹ ساله تلقین میشود معنای دیگری خواهد یافت تا دختران ایرانی نه تنها وظیفه خود بدانند که از نامحرم گوشه گیری کرده بلکه مقام شهروندی ثانوی خود را با آغوش باز استقبال کنند.

علیرغم تلاشهای اصولگریان رژیم و همدستی اصلاح طلبان با آنان، در طول سی و یک سال گذشته، چندین نسل دختران ایرانی زیر فشار استبداد دینی مقاومت نموده و مصمم تر از همیشه نقشی فعال و پر جوش و خروش در جامعه ایران بدوش گرفته اند. در این میان، رهبران جناح اصلاح طلبی رژیم هنوز از جواب دادن به سئوالات بنیادی طفره رفته و معلوم نیست در حکومت اصلاح طلبان سبز تکلیف قوانین شرع چه خواهد شد.

با اراده ای پولادین، شیر زنان میهن دگر بار اعلام میکنند که زن ایرانی شهروند ثانوی نخواهد بود.


Share/Save/Bookmark

more from LalehGillani
 
LalehGillani

پایان سخن

LalehGillani


از حضور تمامی دوستان سپاسگزارم و آرزوی دیدار مجدد را دارم. تا کلام بعدی...


LalehGillani

قوانین شرع

LalehGillani


دیوید عزیز، به نکته های بسیار مهمی اشاره کردید. مشکل همان قوانین شرع اسلامی میباشد و فرقی نمیکند چه جناحی یا دار و دسته ای از مسلمانان صاحب مقام باشد. قوانین شرع به زن در جامعه شهروندی ثانویی میدهد. دین اسلام در ایران باید امری شخصی و خصوصی گردد و از دخالت در سیاست و تمامی امور اجتماعی منع گردد.


David ET

قوانین زن در جمهوری اسلامی

David ET


اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

موازین اسلام : قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت ،شهادت و قوانین حامی قتلهای ناموسی.

1- ازدواج

سن ازدواج:

ماده 1041قانون مدنی : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

اجازه ازدواج برای دختران و زنان

ماده 1043 قانون مدنی: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده1044قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواح داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

ماده 1060 قانون مدني: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه خصوص از طرف دولت است.

مهریه:

ماده1082: به مجرّد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرّفی که بخواهد در آن بنماید

ریاست خانواده:

ماده 1105 قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

نفقه:

ماده 1106: در عقد دائم نفقه زن به عقده شوهر است

تمکین:

ماده 1108: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت( رابطه جنسی) امتناع کند مستخق نفقه نخواهد بود.

اقامتگاه

ماده1005قانون مدنی: اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معمولی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.»

ماده 1114: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید(اقامت کند) مگر آکه امکان تعیین منزل به زن داده شده باشد.

اشتغال

ماده 1117 قانون مدنی: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده 1114 قانون مدنی:زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

اجازه خروج از کشور:

بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه: موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت.... تا پایان اعتبار گذرنامه معتبر است ماده 12 آیین نامه قانون گذر نامه شوهر در صورت پشیمانی از اجازه خروج همسرش باید کتباً درخواستش را همراه با مدارک مربوط به ازدواج به مسؤلان مربوطه تسلیم کند.

انحلال عقد ازدواج

الف- فسخ نکاح

ماده 1122قانونی مدنی: عیوب زیر در مرد که مانع از ایفای مظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1- خصاء(اختگی)

2- عنن(ناتوانی جنسی)

3- مقطوع بودن آلت تناسلی

ماده 1123قانونی مدنی: عیوب ذیل در زن موجب فسخ برای مرد خواهد بود:

1- قرن( وجود استخوان در واژن که مانع رابطه جنسی شود)

2- جذام

3- برص(بیماری پیسی)

4- افصا( یکی بودن مجرای اداری و واژن)

5- زمین گیری

6- نابینایی از هر دو چشم

2-طلاق

طلاق مرد:

ماده 1133 قانون مدنی:مرد می تواند با رعایت شرایط مقررات(پرداخت مهریه و اجرت المثل) در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. لازم به ذکر است مرد می تواند با پرداخت مهریه هر موقع دلش خواست بدون نیاز به اثبات تقصیر زن در دادگاه او را طلاق دهد.

طلاق زن :

ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و هرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و هرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره: عسر و هرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و هرج محسوب میگردد.

1- ترک زندگی حانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به در خواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4- ضرب و شتم یا هر گونه سورفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

لازم به ذکر است زن باید تمامی موارد بالا را در دادگاه با مدرک یا شهود به اثبات برساند.

3- سرپرستی و حضانت فرزندان

ولایت:

ماده 1180 قانون مدنی: طفل صغیر،تحت ولایت قهری (سرپرستی) پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صفر باشد.

ماده1181قانون مدنی : هر یک از پدر و جدپدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده1183قانون مدنی: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی ، نماینده قانونی او می باشد.

ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355: اعلام و امضاء دفتر ثبت كل وقايع (براي صدور شناسنامه) به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود:1- پدر 2) جد پدري 3) مادر در صورت غيبت پدر و...

حضانت:

ماده 1169قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلخت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

ماده 1170قانون مدنی: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

قیمومیت:

ماده 1218قانون مدنی: برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود. برای صغار(کودکان نابالع) که ولی خاص(پدر و جد پدری) ندارند.

ماده 1233 قانون مدنی:زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمویت را قبول کند.

4-چندهمسری

ماده1048 قانون مدنی : جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049 قانون مدنی: هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خنواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 900 قانون مدنی: فرض( سهم) دو وارث ربع ترکه( یک چهارم ترکه) است:

 زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901 قانون مدنی: ثمن(یک هشتم)، فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.

5. سن مسئولیت کیفری

تبصره1 ماده 1210 قانون مدنی: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری(14 سال و 6 ماه شمسی) و در دختر 9 سال تمام قمری(8 سال و 9 ماه شمسی) ا

ماده 49 قانون مجازات اسلامی:اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

تبصره یک: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

6- تابعیت

بند 2 ماده 976 قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: کسانی مه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه باشند....5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرر خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند...

ماده 986قانون مدنی : زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند، ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولا او به سن 18 سال تمام نرسیده باشد از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارج می شود حق داشتن اموال غیر منقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد...

تبصره 2 ماده 987: زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند.

7. دیه

ماده 294 قانون مجازات اسلامي:ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا به اولياء دم او داده مي شود.

ماده 300قانون مجازات اسلامي:ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.

ماده 301قانون مجازات اسلامي:ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.

بند 6ماده 487قانون مجازات اسلامي: ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.

8.ارث

ماده 899 قانون مدنی: فرض(سهم) سه وراث نصف ترکه است.

شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفی اگرچه از شوهر دیگر باشد

ماده 900 قانون مدنی: فرض( سهم) دو وارث ربع ترکه( یک چهارم ترکه) است:

1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد

2- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 907 قانون مدنی: اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طیق ذیل تقسیم می شود:... اگر اولاد متعدد باشد و بعضی از آنها دختر و بعضی از آنها پسر، پسر دو برابر دختر می برد.

ماده 906قانون مدنی: .... اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد.

ماده 949قانون مدنی: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

ماده 946: زوج (شوهر) از تمام زوجه ارث می برد لیکن زوجه (زن) از اموال ذیل:

1-از اموال منقول از هر قبیل که باشد.

2-از ابنیه و اشجار

ماده 947قانون مدنی:زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجاربا فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.

9. قوانینی که از قتل های ناموسی حمایت می کند

ماده 220 قانون مجازات اسلامي: پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.

ماده 630 قانون مجازات اسلامی: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد ( به اجبار تن به عمل جنسی داده باشد) فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این موارد مانند قتل است.

9.شهادت (گواهی دادن)

ماده 495 قانون مجازات اسلامی: دیه مربوط به بینایی در صورت اختلاف بین متخلف و کسی که تخلفی بر او روا شده است، با گواه دو کارشناس مرد یا یک کارشناس زن به این که بینایی از بین رفته و دیگر بر نمی گردد.... ثابت می شود.

ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1370، در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب شاهدان با سوگند به ترتیب ذیل است:

الف) اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت یا گواهی: با حضور دو مرد قابل اثبات است. در واقع زنان در این امور نمی توانند شهادت دهند.

ب) دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن مبیع( خرید و فروش)، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، عصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی: دو مرد، یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.

ج) دعاوی که اطلاع از آن ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت و عیوب درونی زنان با گواهی: چهار زن، یا دو مرد، یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.

د) اصل ازدواج با گواهی: دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.

ماده 74 قانون مجازات اسلامی: زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت 4مرد عادل يا سه مرد عادل و2 زن عادل ثابت ميشود.

ماده 76قانون مجازات اسلامی : شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي شود (حد قذف يعني 80 ضربه شلاق در مرد زناني كه به تنهايي يا –به جاي سه مرد –تنها با يك مرد به دادگاه بيايند و در مورد زنا شهادت بدهند صادر مي شود) .

ماده قانون مجازات اسلامی119:شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد لواط را ثابت نمي كند .

ماده 128:راه هاي ثبوت مساحقه (همجنس گرایی زنان) در دادگاه همان راه هاي ثبوت لواط است (يعني با شهادت 4 مرد)

ماده 137قانون مجازات اسلامی:قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.

10- دیگر قوانین تبعیض آمیز

سنگسار:

ماده83 قانون مدنی: حد زنا در موارد زیر رجم(سنگسار) است.

  زنای مرد محصن( متاهل) و زنای زن محصنه( متاهل) با مرد بالغ.

پوشش اجباری:

تبصره 638 قانون مجازات اسلامی:زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

شرط رییس جمهور بودن در ایران:

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب گردد.....

اصل ۱۶۳

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

//www.1millioncampaign.info/spip.php?article1935


Ali P.

To be , or not to be....

by Ali P. on

A constitution, is just  only as  good as it's letter, and mostly, it's  interpretation.

Khatami's interpretation of the Islamic republic's consitution is different, than Khamenei's,  I am sure.

But a starting point is to make sure at least the letter of the law carries fairness for all citizens.

The US Constitution says (Thank God): Congress shall make no law respecting an
establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof . .
.

 

where,  The Constitution of the Islamic Republic of Iran mandates
that the official religion of Iran is Islam and the
Twelver Ja'fari school.

 

The letter of the US law ensures the containment of religion(s) as a private matter for citizens , where ours leaves the door open for tyranny and discrimination of the state, on the base of religion.

Yours,

Ali P.


David ET

anonymouse

by David ET on

Then we are in agreement


Anonymouse

I'll issue a constitution tournament & winning const will rule!

by Anonymouse on

Everything is sacred


David ET

Yes anonymouse

by David ET on

Thats what they all say...There can even exist an annonymous dictator , shah, vali faghih  who does good for the people but at best that would last as long as s/he lives (which can simply end with a bullet). Therefore the only way to ASSURE continuance of a democratic system for generations is to have set of laws that gives the power to the people and their democratically elected representatives protected by checks and balances and adhere to it , something that has been the norm in democratic countries unless once again we Iranians want to once again re-invent the wheel to a another broken one!

 


David ET

Abarmard

by David ET on

You say the same thing that likes of Khatami and Mousavi try to feed us and in fact has been fed to us for 31 years.

Indeed the issue is the system of Islamic Republic and until the sytem is crushed, the final result will not be any better than what we have experienced in the past 31 years including the "Golden Years of Khomeini"!!!

Why do you think they are so afraid of changing that "paper" and why do they keep stressing on that "paper" and "Islamic Republic" version of it , in the words of Mousavi: "not a word more and not a word less"?

A regime change to a new democratic secular government is the only way out .


Anonymouse

Me in power?Iran will b free at last! w/ or w/out a constitution

by Anonymouse on

Everything is sacred


Abarmard

Dear David ET

by Abarmard on

Please do not take my comment personally. I don't agree or disagree with anyone based on knowing who they are but what they say.

Constitution is a paper with some writings. Freedom and democracy is much deeper subject and requires learning and cultural development. This can be a long discussion to bring in historical evidance of how good constitutions were put to rest by bad systems, when society did not have a say...Even when constitution allowed that. 


David ET

To: anonymouse's and abarmards

by David ET on

you don't have to read my comments. Or if you were in power you would have "khafe " my voice?! and If you get off your self-centered horse, there are many others who read this site too, many for the first time.

As long as Khamenei/Ahmadinejad/Khatami/Rafsanjani/Mousavi/karoubi etc etc  keep defending the Constitution of Islamic Republic, addressing a secular system of government is VERY RELEVANT.

In a democratic society with open communications and freedom of speech and parties (minus guardian council and vali faghih and  pasdaran/basijee military web) , someone like Ahmadinejad would not have much chance of being elected and if he does , the free press, media, parties and people excercising their right to demonstrate along with checeks and balances of independent democratic parliament and judiciary would not allow him to go too far in crushing women and people rights.

So your kind of comments supported by defendeers of Islamic Republic , ultimately is nothing but trying to convince us that Iran's problem is likes of Ahmadinejad or Khamenei and not the whole system of Islamic Republic which brings them to power and allows them to take people's rights.  

We must have democratic and secular laws and then indeed we must assure that those principles are respected , while you are trying to either put the cart before the horse or telling me the savage animal that is leading it is just as good!

Having said, that I will continue to promote a secular democratic system in Iran as much as some may start feeling  sufficated after 31 years of Iranians and especillay women having being sufficated by Vali Faghih, Shoraye Negahban, and the Islamic Sharia... all legalizedby  Islamic Republic's non-secular non-democratic  constitution .


Abarmard

Anonymouse excellent point

by Abarmard on

Well put.


Anonymouse

دوید جان شما هم ما رو با این قانون اساسیست خفه کردی!

Anonymouse


مشگل قانون اساسی‌ نیست مشکل عمل کردن بهشه.  همین قانون اساسی‌ استاندارد شما رو بده به این آقایون ببین چجوری راست راست راه برند و جلوی حقوق زن و مرد رو بگیرند. 

Everything is sacred


Onlyiran

IRI is even afraid of dead Iranian women

by Onlyiran on

that's why it tries to pacify them early on.  Here, read this:

//iranian.com/main/news/2010/06/20-3


David ET

حقوق زنان در قانون اساسی پیشنهادی ایران سکولار

David ET


ماده ۲ نظام سکولار ایران نظامی است بر پایه باور به

۹-  برابری امکانات، حقوق اجتماعی و قانونی
۱۰- برابری کامل جنسیتی بدون استثنا 

ماده  ۳ نظام سکولار ایران وظیفه دارد تمام منابع خود را در مسیر تقبل اهداف زیر قرار دهد:

-لغو تمام انواع تبعیض و ارائه فرصت­های برابر برای همه، هم در حیطه مادی و هم در حیطه فکری

۱۴-تضمین حقوق چندگانه­ی تمام شهروندان، زن و مرد، و ارائه حفاظت قانونی برای همه و برابری همه نزد قانون

ماده ۱۴ تمام مردم ایران از هر گروه قوم، فرهنگ یا قبیله­ای که باشند از حقوق برابر برخوردارند. رنگ، نژاد، زبان، مذهب،  فرهنگ، جنسیت، ترجیح جنسی و امثالهم به هیچ کسی مزیت خاصی نمی­دهد و از او نمی­گیرد.

ماده ۱۵  تمام شهروندان کشور، مرد و زن، به یک میزان از حفاظت قانون برخوردارند و به یک میزان از تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی درون محدوده قانون اساسی برخوردارند.

ماده ۱۶  دولت باید از حقوق زنان در تمامی جوانب اطمینان کسب کند و به اهداف زیر برسد:

   حفاظت و تشویق حقوق برابر با مردان در تمامی واحی فردی، خانوادگی، اجتماعی و دولتی.

//iransecular.org/aboutus.aspx


Abarmard

Very good

by Abarmard on

Hopefully all our energies can be focused on women rights issues, starting with simple demands. Clear and simple objectives that can bear fruits.