غیرت ایرانیان مقیم کالیفرنیا


Share/Save/Bookmark

LalehGillani
by LalehGillani
08-Nov-2010
 

باورم نمیشه! خوابم یا بیدار؟ واقعیت داره یا جوک با نمک یکی از دوستانِ؟ ودیو تازه را باز میکنم و محو تماشا نشسته ام. چند تن از ایرانیان مقیم لوس آنجلس در حمایت از پناهجویان سیاسی ایران به خیابانها آمده اند و حتی یکی از آنان دهانش را دوخته است.

منکه هنوز در غبار ناباوری گیج و منگم. شروع میکنم در اینترنت جستجو کردن و حتی از دوستان پرس و جو میکنم: "یک شنبه وست وود بسته بود؟ کنسرتی یا تآتری در کالیفرنیا برگزار نشد؟ کسی در مورد منفعت های کرم ضد آفتاب سخنرانی نداشت؟ فوتبال و باز‌ى‌ بسکتبال در تقویم کسی نبود؟ برنامه های شعر خوانی و داستان سرایی لغو شده اند؟ کنفرانس حقوق بشر با شرکت شیرین عبادی خاتمه یافته است؟

آره، واقعیت داره. خبر از قاره آمریکا به اروپا رسیده و بزودی حتی به گوش هموطنان در ایران خواهد رسید: کسی هنوز به خاک و خون کشیده نشده است; دستور اعدام زندانی دیگری تازگیها صادر نگشته است; خیابانهای تهران پر از دلیران جان باخته نیست. در حالیکه اینجا و حتی آنجا امن و امان است، چندین نفر ایرانی در مقابل سفارتخانه یونان در لوس آنجلس جمع شده اند. پرچم به دست، با عکس و پوستر و بی پروا از "سرمای" لوس آنجلس در مقابل دوربین به حمایت از هموطنان آواره برخاسته اند.

آمار غیر رسمی، جمعیت ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا را به تنهایی بیش از نیم میلیون گزارش میدهد. اکثریت، مدعیان سینه چاک حقوق بشر و کمک به ملت ایران هستند و آرزوی براندازی حکومت ملایان را در سر می پرورند.

یک شنبه گذشته، در خیابانهای لوس آنجلس خبری از پلیس ضد شورش نبود، نه بسیجی بی همه چیز، نه اوین و نه کهریزک در انتظار تظاهر کنندگان نشسته بود. با این حال، چندین ایرانی مقیم کالیفرنیا یاد پناهجویان را کرده اند. خسته نباشی، هموطن...


Share/Save/Bookmark

more from LalehGillani
 
Anonymous Observer

Thank you all for coming out and bringing the plight

by Anonymous Observer on

of our desperate countrymen to the world's attention.  I wish another European country or the United States would just take these people and give them asylum.   What a shame for humanity for these Iranians to be left in such a deplorable condition.  

My thoughts are with them.   


Hoshang Targol

"تهران جلس" کار خودشو کرد

Hoshang Targol


خوب ،"تهران جلس" کار خودشو کرد. حالا فقط مونده : تورونتو ، مونترال ، واشینگتون ، نیو یورک، شیکاگو، لندن، پاریس،استکهلم، فرانکفورت ، برلین ،....

اگر"تهران جلس"  طاغوت زده ای ، بشکن و بالا بنداز،... ( حالا به رفقای ل.ا. بر میخوره که : " ای بابا  اینجا همه سلطنت طلب واهل دائمان پارتی دادن نیستن، فقط  نصفشون!") تونست حرکتی نشون بده ، واقعا برای بقیه شهر ها بهانه ای باقی نمیمونه . این گوی و این میدان.


LalehGillani

فریاد ایرانیان از لوس آنجلس

LalehGillani


ایرانیان مقیم لوس آنجلس صدای اعتراض خود را به گوش سفارتخانه یونان رسانده و حمایت خود را از هموطنان آواره اعلام میکنند.

با لبان دوخته و با لبان باز یک صدا دولت یونان را محکوم میکنیم.

//www.youtube.com/watch?v=FXm8i9DVPBU

صدای دادخواهی پناهجویان به گوش سفارتخانه رسید.

//www.youtube.com/watch?v=DdLnwPvtOQ0

مقاومت بچه ها در یونان شاهکار است.

//www.youtube.com/watch?v=hKa0W0za3JQ


vildemose

Dameshoon garm. Aafarin.

by vildemose on

Dameshoon garm. Aafarin.