در خیمه گاه عشق

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
12-May-2011
 

 

 

رباعی
 
افتاده ام ،  به پای_ تو ، در سجده گاه_ عشق
سجاده ام ، ببین : شده ، آهنگ و ساز _ عشق
 
با آن عروج_ وصل_ تو در خیمه گاه عشق
خوانم ترانه ای و دو رکعت ، نماز _ عشق

دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

سجاده چیست

M. Saadat Noury


Dear AI   Thank you for your informative comment; please accept these links in return
سجاده چیست
//fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87
//en.wikipedia.org/wiki/Prayer_rug

 


M. Saadat Noury

به تسبیح و سجاده و دلق نیست

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی   با سپاس ، در پاسخ سروده ای از سعدی تقدیم می شود
طریقت بجز خدمت خلق نیست
به تسبیح و سجاده و دلق نیست
به صدق و ارادت میان بسته‌دار
ز طامات و دعوی زبان بسته‌دار: سعدی


All-Iranians

پاک پاک است دامن سجاده ام

All-Iranians


 

بر در میخانه مست افتاده ام
سر به پای خم می بنهاده ام
جانسپاری می کنم در راه عشق
هرچه فرماید به جان استاده ام
دامن همت نیالودم به غیر
پاک پاک است دامن سجاده ام
شاه نعمت‌الله ولی


M. Saadat Noury

سجاده ام ، ببین شده آهنگ و ساز عشق

M. Saadat Noury


با پوزش بسیار، یاد آور می شود  که در مصراع "سجاده ام ، شده ، آهنگ  و ساز _ عشق" ، واژه ی "ببین" متاسفانه جا افتاده است و درست آن بدینگونه است:
سجاده ام ، ببین  شده آهنگ  و ساز عشق


M. Saadat Noury

آن قبله و سجده گاه جان را

M. Saadat Noury


 

همه ی ایرانیان گرامی   با سپاس ، در پاسخ سروده ای از مولوی تقدیم می شود

دیدم رخ خوب گلشنی را
آن چشم و چراغ روشنی را
آن قبله و سجده گاه جان را
آن عشرت و جای ایمنی را
دل گفت که جان سپارم آن جا
بگذارم هستی و منی را
جان هم به سماع اندرآمد
آغاز نهاد کف زنی را
عقل آمد و گفت من چه گویم
این بخت و سعادت سنی را
این بوی گلی که کرد چون سرو
هر پشت دوتای منحنی را
در عشق بدل شود همه چیز
ترکی سازند ارمنی را : مولوی


All-Iranians

سجده گاه من

All-Iranians


مرا چشم تو افکند از نظر/ اما نمی‌پرسی
که جاسوس نگاه او /چه می‌خواهد ز راه من
برای حرمت خاک درت/ این چشم می‌دارم
که گرد آلوده هر پایی/ نگردد سجده گاه من
وحشی بافقی


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

با سپاس ، در پاسخ سروده ای از عطار نیشابوری تقدیم می شود

چونکه عشق آمد پدید ای مرد کار
نه همی دیار ماند و نه دیار
نه سلوک ونه اصول و نه فروع
نه ره تقوی نه زهد ونه وروع
نه زمان و نه مکان و نه عروج
نه سما ونه نجوم و نه بروج
نه بیان و نه گمان و نه یقین
نه بد ونه نیک ونه کفر و نه دین : عطار نیشابوری


M. Saadat Noury

Dear Demo

by M. Saadat Noury on

Thank you for your very kind comment; please accept this in return:

//simorgh-01.perso.neuf.fr/gof/goft/mazhari/index.htm


All-Iranians

Thanks & a poem by Ohadi

by All-Iranians on

این سایه ها زوال پذیرند یک به یک

در سایه‌ای گریز، که آنرا زوال نیست

بالی ضرورت ست عروج کمال را

و آن بال طاعت ست و ترا جز وبال نیست


Demo

شکر خدا را

Demo


که از فضل و رحمت خود سعادت چنین استعدادی را به این استاد و معلم گرامی اعطا کرده که با رباعی زیبای خود این صبح زیبا را صدها بر زیباتر نمود. با تشکر.