چراغ شادمانی

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
18-Apr-2012
 

 

 

مکن در هم زغصه ، قصه ها ی ات
به داغ غم ، مسوز هردم شب و روز

وبس کن قصه ها،از غصه ها ی ات
چرا غ_ شا د ما نی را بر افروز*

دکتر منوچهر سعا دت نوری

* با الهام از مثنوی مولوی :

چند ازین الفاظ و اضمار و مجاز
سوز خواهم سوز با آن سوز ساز
آتشی از عشق ، در جا ن برفروز
سر به سر حرف وعبارت رابه سوز : مولوی

English Version

The Light of Joy

Look at the garden where each bloom is such a sweet glow
Forget about your tales of sorrow
Wave your flags for love all through
And turn on your lights of joy for hours that follow
Manouchehr Saadat Noury

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

آورده نفت ، فاجعه بر روزگار ما

M. Saadat Noury


Dear AI Thank you for the poem and the link; please accept this in return

دانی دگر که نفت ، نیاید به کار ما
از نفت رفته است ، همه اعتبار ما

گرما نهاد نفت به صد بارگاه_ خصم
لیک ، آتشی فکند ، به دار و ندار ما

نفت را چه سود باد برای دیار ما
آورده نفت ، فاجعه بر روزگار ما

نفرین ما، به نفت وطلای_ سیاه باد
هرقطره نفت ، سیل_ بلا، داده کار ما

دکتر منوچهر سعادت نوری

//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-139


All-Iranians

نفت، چراغ شادمانی های ما می شد

All-Iranians


یک سال دیگر ، ناگزیر از حسرت و اندوه
نفت، چراغ شادمانی های ما می شد
ما را چه پیش آمد که بعد از انتظاری زار
هرگز نفهمیدیم روز عیدمان کی شد
عیسی آذرگر
//www.pelangan.blogfa.com/


M. Saadat Noury

جانی که برفروزد در عشق تو بسوزد

M. Saadat Noury


Dear AI   Thank you for the link to a poem by Ferydoun Moshiri; please accept this in return

جانی که برفروزد در عشق تو بسوزد
خواهی که تازه گردد در حوض کوثرش زن
از لعل می فروشت سرمست کن جهان را
بستان ز زهره چنگش بر جام و ساغرش زن :  مولوی


All-Iranians

قصه گوی غصه های بی صدا

All-Iranians