نگا ه یک جها ن بر آن د یارا ن ما ند ومن ما ندم

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
04-Apr-2010
 

xxx

 

فضای بغض و خشم با د و توفا ن ماند و من ماندم
سکوت سرد وحشت در زمستان ماند و من ماندم

به شوق کوی آ ز ا دی روان گشتند مرد و زن
ولی طوق ا سا رت بر گریبا ن ماند و من ماندم

چه بی سامان شد و ویران ، سرای بابک و ساسان
شبیخون خزان ها در بها ران ما ند و من ماندم

به خاموشی فتا د آن شیهه ی ا سبا ن ا سکند ر
و تازی رفت و اما باز ایران ماند و من ماندم

شکیبایی غزل سر داد و بس نیکو پیام آورد
کنار نعش خسرو ، آسیابان ماند و من ماندم

بسا آزاد گا ن نا بود و یا در چنگ ا ستبد ا د
فضای بغض و خشم با د و توفا ن ماند و من ماندم

طلوع صبح زرین رها یی را خلا فی نیست
نگاه یک جهان بر آن د یا ران ماند و من ماندم

دکتر منوچهر سعادت نوری

 يکشنبه  ۱۵ فروردين ۱٣٨۹

از مجموعه سروده‌های گل غنچه های پندار

xxx 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Many Thanks also go to ...

by M. Saadat Noury on

Mehrban, Maryam Hojjat, All-Iranians, Souri, Ladan Farhangi, Baharan, and also to a Wiseman calling himself as divaneh for their thoughtful and supporting comments.


M. Saadat Noury

سپاس

M. Saadat Noury


از مهرورزان بزرگوار: هومن مهابادی ابراهیمی ، آناهید حجتی ، همه  ایرانیان، لادن فرهنگی، بهاران برای یادداشت های ارزشمند شان سپاسگزارم .


Baharan

Dear Dr Noury

by Baharan on

Thank you for sharing your beautiful poem; I really enjoyed it. Your poems are always inspiring.


Baharan

برف سنگين ماند و من ماندم

Baharan


 

بهاران با ادا چون دلبران دامن كشان بگذشت

زمستان با رداي برف سنگين ماند و من ماندم


Baharan

عالی گفته ا ید

Baharan


بسیارلذت بردم. 


Ladan Farhangi

Dear Dr Saadat Noury

by Ladan Farhangi on

It is one of your mastrepieces and as Souri, Maryam, and other wrote it is Very Splendid indeed. Thank you. 


Ladan Farhangi

درود بر شما

Ladan Farhangi


بسیار زیبا گفته ا ید، درود بر شما

به خاموشی فتا د آن شیهه ی ا سبا ن ا سکند ر
و تازی رفت و اما باز ایران ماند و من ماندم


divaneh

Lovely Poem

by divaneh on

It was a joy to read this poem Dr Saadat Noury. Beautiful indeed.


Souri

Afarin bar Dr Saadat Noury

by Souri on

A very great,  indeed splendid poem you have said!

I admired it. That you very much.


All-Iranians

Another excellent poetry

by All-Iranians on

Thank you for sharing.


All-Iranians

سروده ی شما می تواند پاسخی به این شعرهم باشد

All-Iranians


بسیار میهنی و عالی گفته ا ید، درود بر شما . سروده ی شما می تواند پاسخی به این شعرهم باشد

زبان حال زينب كبری در غروب عاشورا

به دشت كربلا، جمعی پريشان ماند و من ماندم
فراز نيزه‌ها، آوای قرآن ماند و من ماندم
من غارت‌زده خسته، ز هر سو راه من بسته
ز ياران خيمه‌ها خالی، بيابان ماند و من ماندم

Maryam Hojjat

very Splendid Indeed!

by Maryam Hojjat on

Thank you Ostad.


Mehrban

Well done!

by Mehrban on

Dr. Saadat Noury, this is a very beautiful poem.  Thank you!


Anahid Hojjati

استاد , بسیار شعر زیبایی سرودید , خیلی متشکرم.

Anahid Hojjati


 

استاد عزیز, از خواندن شعر زیبایتان لذت بردم.


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد سعادت نوری

Homan Mohabadi Ebrahimi


دست مریزاد


Homan Mohabadi Ebrahimi

خیلی خوب گفتی

Homan Mohabadi Ebrahimi


استاد دمت گرم ، خیلی خوب گفتی