من منتظر چنان شبی هستم


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
08-Apr-2010
 

 

xxx

من منتظر_ چنان شبی هستم
مستانه ، به آشیان من آیی
از عشق تبسمی به سیمایت
خوش ، زندگی_ دوباره بر پایی
اشکی نشود روان، ز چشمانت
یادی نکنی ز رنج_ لب خایی
رخشان به شعف ، شکوه و شادابی
انوار_ شبانه را بیفزایی
جنبش فکنی ، درون_ هر ذره
تا چرخش رقص را تو بگشایی
هم پرده ی شرم را بر اندازی
هم حسن_ جمال_ خویش بنمایی
آن برق نگاه چشم مشگین فام
تابانده ، اشعه ی تمنایی
آن آتش_ لب زمان_ بوسیدن
اسرار_ دلت ، نماید افشایی
آن عطر_ خوش_ زنانه ی تو
چون رایحه ی بهشت رویایی
آکنده برین فضا و پیرامون
آن جذبه ی شور و حال و شیدایی
من منتظر چنان شبی هستم
مستانه به آشیان من آیی
آغوش گشایم و تو با غمزه
شادان و سهی، چو سرو بالایی
عریان کنی و به بسترم غلتی
وه، لعبت_ رامشی گل آرایی
هر غنچه ی  تن ، بدون پوشش
من ، محو بر آن کمال_ زیبایی
اندام تو شاهکار_ پیدایش
سرشار ز نزهت و شکوفایی
ای بسته ره قرار و آسایش
حقا، که سر آمدی و بیتایی
من منتظر چنان شبی هستم
مستانه به آشیان من آیی
گر بی تو شبی سحرشود، دانم
تو، پرتو نور_ صبح_ فردایی

دکتر منوچهر سعادت نوری

 بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

زیباتـرین سُـروده همواره، ناتمام است

M. Saadat Noury


با سپاس از شراب قرمز و پیتر پن عزیز ، سروده ا ی از شاعر ارجمند آقای عسگر آهنین تقدیمشان می شود :

در ژرفنای ِ جانـم
یک شعر بی کلام است
یک شاخه گل، که در ِمه
زیبائی ی تمام است
از واژه می گریزد
نارام، گرچه رام است
او با حضور کامل
در غیبت ِ مدام است
زانو زنم به خواهش:
ای گل تو را چه نام است؟
از خنده می شکوفد:
عاشق نگر، چه خام است!
گویم: شراب ِ سرخم
امشب تو را به جام است
یک قطره زان بنوشان
جان را، که تشنه کام است
گوید: وصال ِ کامل
بر شاعران، حرام است
زیباتـرین سُـروده همواره، ناتمام است! عسگر آهنین

xx


M. Saadat Noury

Thanks

by M. Saadat Noury on

Thank you all for reading and for making encouraging and marvelously uplifting comments. I am sure that many people also enjoyed the videos posted by Red Wine and Peter Pan as well. 


Monda

استاد اینبار باید کامنت تشکر بگذارم

Monda


دوستدار همیشگی اشعار شما

مانداMaryam Hojjat

Thank you Dr. saadat Noury

by Maryam Hojjat on

for your beautiful poem which I enjoyed. 

Thanks to Peter Pan & Red wine for their contributions.

Payandeh IRAn & True IRANIANs

 


Peter Pan

For those who await!

by Peter Pan on


Red Wine

:=)

by Red Wine on

دل انگیز و وزین ... چه زیبا ...

دستتان درد نکند استاد.

 

این آهنگ را به شما تقدیم می‌کنم.


Rad Lanjani

Thank you...

by Rad Lanjani on

for sharing this beautiful poem.


Rad Lanjani

Hi Dr Saadat Noury

by Rad Lanjani on

I love your poetry, you definitely put a lot of thought and work into it.