باز گشت

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
16-Apr-2010
 

 

xxx

برگشته ام به شهر قدیمی که داشتم
شهری که یاد و قلب خود آنجا گذاشتم
امروزه شهر_ من، رخت سیاه داردوگریان وخسته است
افسرده مانده است و ز شادی گسسته است
آن روز های دور، چه دل ها که با خدا
عاشق به کار نیک و فضیلت ها
این روز ها ، رخ ابلیس بر فضا
جمعی به چنگ و ساز_ رذ یلت ها
امروزه شهر_من،افسرده مانده ست وزشادی گسسته است
دیوار ها شکسته و بس کوچه بسته است
این قهقرا به کجا می کشاندم
دراین هوای دوزخی شهر
هر سوکه می روم نفسی خوش نیست
هرآشنا وغریبی که می رسد
گوید درین دیارکسی خوش نیست
هریک به انتظار، درحدانفجار
امروزه شهر_من، رخت سیاه داردوگریان وخسته است
بغضی زخا طره ، به گلوها نشسته است

منوچهر سعا دت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو 

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thanks

by M. Saadat Noury on

My sincere thanks to Rad, Anahid, Homan, Maryam, Divaneh, Monda, & Darius for your very insightful comments.


Darius Kadivar

Beautiful Poem Mr. Saadat Noury

by Darius Kadivar on

And Very Touching ...

Beh Omideh Bazgasht Dar Keshvary Azad Va Democratic...


Monda

بغض

Monda


و تعظیم استاد

 

 


divaneh

Nice poem

by divaneh on

Reminded me of the city of my childhood, Abadan. That is always my city, even if I live all the rest of my life in another city.


Homan Mohabadi Ebrahimi

ديوارهاي شهر مرا مي شناختند

Homan Mohabadi Ebrahimi


در شهر ناشناخته اي پرسه مي زدم/ ديوارهاي شهر مرا مي شناختند 

اما ز آشنايي خود دم نمي زدند/ گويي نقاب ترس به رخساره داشتند/ من جز سكوت خويش ، نقابي نداشتم: نادر نادرپور


Homan Mohabadi Ebrahimi

Thanks

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Thank you for sharing this poweful Patriotic (Meehani) Poem.


Maryam Hojjat

Dr. Noury, Very sad reality!

by Maryam Hojjat on

Thanks for your heartfelt poem!

Payandeh IRAN & True IRANIANS


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد خیلی خوب گفتی

Homan Mohabadi Ebrahimi


استاد دمت گرم ، خیلی خوب گفتی


Anahid Hojjati

Dear Ostaad Noury, your poem is sad and beautiful

by Anahid Hojjati on

Dear Ostaad Noury. I liked your poem. It is sad but the kind of sad that makes reader want to do something. Thanks.


Rad Lanjani

Your Patriotic Poetry

by Rad Lanjani on

It's always a pleasure to read your patriotic poetry. Thank you for sharing.


Rad Lanjani

This is....

by Rad Lanjani on

a beautiful and touching poem.