تلفن

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
24-Apr-2010
 

 

xxx 

گوشی_ گفت و شنود را تا گرفت او ، گفتمش
دوست می دارم ترا ، آیا که می دانی هنوز

گفت او، ای نازنین قلب مرا سوزانده ای
لیک آگاهم که تو در سینه،  پنهانی هنوز

نا له ام بر خط سیم افتاد و با امواج گفت
دردمند_ عشق تو هستم ، که درمانی هنوز

نازنینا ، گر گنه کردم خطایم را به بخش
عشق_ یکتای منی و روح و ایمانی هنوز

خنده ای کرداز ته دل، دلبر دیرین و گفت
منتظر ما نم ترا بینم ، که جا نا نی هنوز

دکتر منوچهر سعادت نوری

 بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Dear Friends: AI, Little Tweet, Homan, Souri, and Monda

by M. Saadat Noury on

Thank you for your supporting comments.


Monda

How lovely and thoughtful!

by Monda on

Congratulations Ostaad.


Souri

What a sweet poem...

by Souri on

That was very great and hopeful!

It would be so nice if every conflict and misunderstanding would go away just like this :)

Every party give a little bit of her/his ego and...that's it! The clouds will go away and the sunshine will show off again.

Thanks for this hopeful poem, Dr Saadat Noury.


Homan Mohabadi Ebrahimi

یک غزل عاشقانه ی خوب

Homan Mohabadi Ebrahimi


 

بعد از مدتها چشم ما به جمال یک غزل عاشقانه ی خوب روشن شد


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد ، خیلی خوب گفتی

Homan Mohabadi Ebrahimi


استاد دمت گرم ، خیلی خوب گفتی


Little Tweet

Mobarakeh

by Little Tweet on

I like happy endings :D


All-Iranians

An Excellent Persian Term for Telephone

by All-Iranians on

Your choice is insightful and excellent: Gooshi-e Goft-o Shenood.


All-Iranians

Beautiful & Lovely Poem

by All-Iranians on

Thank you for sharing.


M. Saadat Noury

Correction (Tas-heeh)

by M. Saadat Noury on

گوشی_ گفت و شنود را تا گرفت او ، گفتمش
دوست می دارم ترا ، آیا که می دانی هنوز