حکمت


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
11-May-2010
 

xxx

حکمت_ برپایی و ایجاد_ یک سازمان_ سیاسی مانند حکومت ، دست یازیدن و اجرای کارهای سودمند و نیکوست :ارسطو 

Political society exists for the sake of noble actions: Aristotle

حکمت

برای پد یده و پرد یس و پریا

یک حکایت گویمت ای دخترم
ای پدیده ، دختر_خوش گوهرم
خوان ، تو آن را ازبرای خواهران
نازنینان ، دختران_دیگرم
یعنی آن پردیس و پریای عزیز
جلوه های نیک _هستی ، دربرم

بود در یک عهد و دوران_پسین
پادشاه و دختری در خاک چین
دخترک بیمار گشت و ناتوان
او که بود ازبهر_شه ، آرام_ جان
بس پزشکان و دوا ها ، بی اثر
دخترک ، هرروز شد رنجور تر
نه غذایی ، نه دوایی بر لبش
گر چه آتش بود ، سر تا پا ، تنش

شه ، فرا خواندش یکی پیر_حکیم
آگه از علم_ نوین، فن_ قدیم
گفت : ای دانا ، تویی مشگل گشا
حکمتی فرما ، بده دختر، شفا

آن حکیم آورد ظرفی از خوراک
خواند بر گوش جوان گفتار_ پاک
دخترک ، شادانه لب زد بر غذا
نوش_ جانش شد غذا ، تا انتها


شاه ، حیرت کرد و گفتا چیست این
خوش نمودی معجزه، دانای چین
گفت" قربان، من نصیحت گفتمش
وین سخن از بهر حکمت ، گفتمش
در ته ی ظرف غذا، یک آینه است
کان نمایان ساز_ رخ تا سینه است
گر خوری تو ، این خوراکی_ لذیذ
آینه ، گردد پدیدار ، ای عزیز
همچو بینی چهره ی زیبای خویش
حظ کنی از قد و از بالای خویش"
زین سبب، دختر به زد لب بر غذا
نوش_ جان کرد آن غذا تا انتها

فرزانه ای حکیم ، سر_بستر آورند
چون ملتی ، ز بلا گشته ، دردمند
باید که ریشه یابی آلام ، او کند
زان پس، به  چاره ای ، اقدام او کند
تا حل مساله، زافکار_او شود
سر مشق_جامعه  ، رفتار_ او شود

دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thanks

by M. Saadat Noury on

This is a note to thank All-Iranians, Ladan Farhangi, and Baharan for their nice words and supporting comments.


M. Saadat Noury

هومن گرامی

M. Saadat Noury


  سپاسگزارم. کار شایسته ای بود  که یادی از بانو نیمتاج سلماسی فرمودید. بدنیست بدانیم که  خانم نيمتاج سلماسی در سال ۱۲۸۵ قمري در لكستان سلماس متولد شد. سلماس یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است که در دوران پهلوی «شاپور» نامیده می‌شد. پدرنيمتاج ، مسعود ديوان از صـاحب منصبان قاجاريه بود كه در حمله سيميتقو به لكستان ( در روستاي قره قشلاق ) جان باخت. نيمتاج در خانواده‌ای دانش پرور و فرهنگ‌دوست زاده شدوتحصیلاتش را تا دوره متوسطه ادامه داد که در آن زمان تحصیلات نسبتا بالایی بود. زمانی که بلشویک ها به خاک ایران تجاوز کرده و شهر و روستا هاي لكستان سلماس را به یغما بردند، نيمتاج قصيده اي را که نقل فرموده اید تحت عنوان "کاوه" و به صورت  پيام زنان به مردان سـرود وآن را بـه تهـران فرستاد . وي در آذر ماه ۱۳۶۸ شمسي در تهران درگذشت.


Baharan

جهان سر به سر عبرت و حکمت ا‌ست

Baharan


جهان سر به سر عبرت و حکمت ا‌ست
چرا زو همه بهر من غفلت‌ است
فردوسی


Baharan

Dear Dr Noury

by Baharan on

Thank you for sharing this beautiful poetry with us.


Baharan

Good Advice, Good Wisdom,

by Baharan on

And Good Poetry.


Homan Mohabadi Ebrahimi

مردی بزرگ باید و عزمی بزرگ تر

Homan Mohabadi Ebrahimiبا توجه به پیام شعر شما، شعر زیرین  نیز از شاعره ی بسیار دلیر و شجاع نیمتاج سلماسی  مناسب و خواندنی است . این شعر در رشت، زمانی که بلشویک ها به خاک ایران تجاوز کرده و شهر را به یغما بردند و پیش از سلطنت رضاشاه سروده شد

 ایرانیان که فرّ کیان آرزو کنند
باید نخست کاوه خود جستجو کنند
مردی بزرگ باید و عزمی بزرگ تر
تا حل مشکلات به نیروی او کنند
آزادگی به دسته شمشیر بسته است
مردان هماره تکیه خود را بدو کنند
در اندلس، نماز جماعت به پا کنند
آنها که قادسیه به خون ها وضو کنند
ایوانِ پی شکسته مرمت نمی شود
صد بار اگر به ظاهر وی رنگ و رو کنند
شد پاره پرده عجم از غیرت شما
اینک بیاورید که زن ها رفو کنند
نسوان رشت، موی پریشان کشیده صف
تشریح عیب های شما مو به مو کنند
دوشیزگان شهر ارومی گشاده رو
ریوزه ها به برزن و بازار و کو کنند
بس خواهران به خطه سلماس تا کنون
خونِ برادران همه سرخابِ رو کنند
نوحی دگر بباید و توفان دیگری
تا لکه های ننگ شما شستشو کنند
قانون خلقت است که باید شود ذلیل
هر ملتی که راحتی و عیش، خو کنند

منابع:
کراچی، روح انگیز، «اندیشه نگاران زن در شعر مشروطه»، تهران، ۱۳۸۱.
فرخ‌زاد، پوران، کارنمای زنان کارای ایران (از دیروز تا امروز)، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۱.


Homan Mohabadi Ebrahimi

Dear Ostad

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Thank you for sharing.


Homan Mohabadi Ebrahimi

بسیار عالی

Homan Mohabadi Ebrahimi


استاد بسیار عالی است، دست مریزاد.


Ladan Farhangi

Dear Dr Saadat Noury

by Ladan Farhangi on

Thank you.


Ladan Farhangi

For the sake of noble actions

by Ladan Farhangi on

Excellent poem and excellent quotation at the right time:

Political society exists for the sake of noble actions.

 


All-Iranians

PPP: Powerful Patriotic Poem

by All-Iranians on

Thank you for sharing.


All-Iranians

دکتر جان مرحبا و صد آفرین

All-Iranians


دکتر جان  مرحبا و صد آفرین بر شما چقدر بجا و مناسب ، ایران امروز را به تصویر کشیده اید : آری صحیح میفرمایید
فرزانه ای حکیم ، سر_بستر آورند
چون ملتی ، ز بلا گشته ، دردمند
باید که ریشه یابی آلام ، او کند
زان پس، به  چاره ای ، اقدام او کند
تا حل مساله، زافکار_او شود
سر مشق_جامعه  ، رفتار_ او شود
با تشکر، پاینده ایران