بغض

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
07-Jul-2010
 

xxx

 

پا نهادن بر مسیر_ قهقرا
یاوه گویی زیر چندین شاخ سیب
شاد و خرسند از برای هر حجاب
غیراز آن ، کاری و رفتاری نماند

راه و رسم دیگری اکنون سزاست
هیگرومتر تازه ای باید که ساخت
ثبت_میزان دم و بغض فضا
در توان_ هیچ ابزاری نماند!

دکتر منوچهر سعادت نوری

 xxx

 مجموعه ی گل غنچه های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you all

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread. My thanks also go to Rad Lanjani, Red Wine, All-Iranians, Majid, Ladan Farhangi, Baharan, Benross, and Homan Mohabadi Ebrahimi for their supportive comments and very interesting links.


Homan Mohabadi Ebrahimi

Ostaad

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Thanks for sharing.


Homan Mohabadi Ebrahimi

برگرد بی تو بغض فضا وا نمی شود

Homan Mohabadi Ebrahimi


برگرد بی تو بغض فضا وا نمی شود
یک شاخه یاس عاطفه پیدا نمی شود
در صفحه دلم تو نوشتی صبور باش
قلبم غبار دارد و معنا نمی شود: مریم حیدرزاده
//www.avayeazad.com/maryam_heidarzade/parvaneat_khaham_mand/17.htm


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد ، دست مریزاد

Homan Mohabadi Ebrahimi


استاد : مثل همیشه روان و پر معنا ، دست مریزاد


benross

  سیب آن شاخ سیب

benross


 

سیب آن شاخ سیب برای زمینی کردن آدم نبود

از برای این بود کآدم را در زمین مدفون کند 


Baharan

This is the best part:

by Baharan on

پا نهادن بر مسیر_ قهقرا
یاوه گویی زیر چندین شاخ سیب
شاد و خرسند از برای هر حجاب
غیراز آن ، کاری و رفتاری نماند


Baharan

Wonderful

by Baharan on

Thank you for sharing.


Baharan

مجید خان

Baharan


مجید خان با آن طنز پر مغزت کلی حال کردم ، توپ بولینگ ، کیسه ی چلغوز کبوتران پاریسی و یا یک خم بزرگ شراب نوفل لوشاتو هم می توانست کار ساز باشد آخ چه کیفی داشت...


Ladan Farhangi

Best poem on Boghz

by Ladan Farhangi on

is the poem you posted. Thank you for sharing.


Ladan Farhangi

بغض شهریار

Ladan Farhangi


اشکش نمی‌مکیدم و بیمار عشق را

جز بغض شربت دگری در گلو نبود

 


Ladan Farhangi

بغض خاقانی

Ladan Farhangi


خواهی که شود دل تو چون آئینه

ده چیز برون کن از میان سینه

حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت

بغض و حسد و کبر و ریا و کینه


Majid

...........

by Majid on

   کاشکی یکدونه از اون سیب ها تبدیل به توپ بولینگ شده بود و بجای نیوتون هم آقا زیر اون درخت سیب نشسته بودند و ............. آخ کجا بود قانون جاذبهء زمین اونموقع؟

All-Iranians

Very good patriotic poetry

by All-Iranians on

Thank you for sharing. Payandeh Iran


All-Iranians

زير درخت سيب

All-IraniansAll-Iranians

دلنشین و عالمانه

All-Iranians


بسیار دلنشین و عالمانه سروده اید . تشکر


Red Wine

...

by Red Wine on

حضرت منوچهر خان، وضع حال و بال ما را عجب نیکو سرودید، صد مرحبا به شما و خاندان عزیز شما.


Rad Lanjani

Quite literary and scholarly

by Rad Lanjani on

Thank you for sharing.


Rad Lanjani

Hygrometers

by Rad Lanjani on

Hygrometers are instruments used for measuring relative humidity.

Source: //en.wikipedia.org/wiki/Hygrometer


Rad Lanjani

کاملا ادیبانه و عالمانه

Rad Lanjani


فرمایش شما کاملا ادیبانه و عالمانه است
راه و رسم دیگری اکنون سزاست
هیگرومتر تازه ای باید که ساخت
ثبت_میزان دم و بغض فضا
در توان_ هیچ ابزاری نماند!


M. Saadat Noury

یاد آوری

M. Saadat Noury


xxx

متن درست بخش دوم سروده ی بغض چنین است
راه و رسم دیگری اکنون سزاست
هیگرومتر تازه ای باید که ساخت