پیوند

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
09-Sep-2010
 

 

 

نگا ه_ ما به روی هم به لغزید
دل_ ما بهر یکدیگر به لرزید

خدا بر ما غنای عشق بخشید
به سوی ما ، طلای مهر پاشید

ندا آمد ز کهنه جام_ جمشید
می سکرآور_ گلگون به نوشید

تو و من غرق_ شور و جذبه ی عشق
وهستی ، جامه ی زربفت پوشید

درآن هنگا مه ی نوش_ محبت
که خون ما ز عطر وصل جوشید

سحرگه ، واژه ی پیوند خواند‌یم
و کوچاند ‌یم آن شب را به خورشید

دکتر منوچهر سعادت نوری

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you all

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread. My thanks also go to All-Iranians, Ladan Farhangi, Homan Mohabadi Ebrahimi, and Baharan for their nice words and kind comments.


Homan Mohabadi Ebrahimi

BTW, September is also

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

a month of wedding. Thank you for posting this lovely poem just on time.


Homan Mohabadi Ebrahimi

حالی کردم

Homan Mohabadi Ebrahimi


استاد دست مریزاد


Baharan

آفرین بر شما

Baharan


بسیار زیبا و دلنشین است


Ladan Farhangi

A Cathartic Poem

by Ladan Farhangi on

Full of emotions and beautiful words: Thank you for the post.


All-Iranians

Beautiful poem

by All-Iranians on

Thank you for sharing.