کعبۀ مشرق

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
16-Jun-2008
 

هله ای کعبۀ مشرق که تو خاک وطنی:

بر وبومت همه گل خیز چه دشت و دمنی.

گاه و ناگاه بکوشم که ز مهرت بکنم دل

چه کنم ره نتوان برد، که جزئی ز منی.

عاقلان پند دهند دست بشویم از تو

به چه سان دست بشویم ز عقیق یمنی؟

یاد تو جامه نباشد که در آرم ازتن

یا اگرهست، نخواهم چنین پیرهنی.

یا، بگویند که من دست بدارم ازشوش؛

سنگ و خاکت به دل من چه ماد و پَرَنی.

چون خَسَم من، شده ام خیره به سیمین ُکَلهت

منم آن مرغ چکاوک و تو البرز منی.

نرود یاد توام لحظه ای از خاطر دل

یا رود بر سرم و یا که کند پر دهنی.

شب چو چهری نه بخسبند به یاد ایران

کرد و ترکان و بلوچند، وگر ترکمنی.

 

آدینه روز چهارم ژوئن 2004

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Sepaas

by Manoucher Avaznia on

Yaaraan Geraamee;

 

Sepaas az lotf'e shomaa; garch'e dar khor'e Iran neest.


default

...

by hamvatan (not verified) on

cheghadr ghashang o delneshin
merci


ebi amirhosseini

منوچهر عزیز ، یار مهربان

ebi amirhosseini


 

 

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

دست مریزاد


IRANdokht

so true

by IRANdokht on

گاه و ناگاه بکوشم که ز مهرت بکنم دل

چه کنم ره نتوان برد، که جزئی ز منی.

Thank you for the beautiful poem

IRANdokht