سوگ

Maryam Hojjat
by Maryam Hojjat
21-Dec-2009
 

در سوگ صدای سبز ملت
يکپارچه شد وطن سيه پوش

انگار فرشتگان عالم
پيرانه سرند و حلقه بر گوش

ای شمع جهان فروز روشن
ای مرجع ظالمانه خاموش

اين شام در آيد از سياهی
ديريست شفق گشوده آغوش

ميلاد سپيده است و ملت
از سوگ تو در غمند و در جوش

بر بام فلک رسد صدايش
آن دختر شال سبز بر دوش

مشتش گره و سرود بر لب
زيباست نمای چشم و ابروش

گويند ستارگان اين موج
بر چشمه کوثرند منقوش

سهراب و ندا و جمع ياران
بر تخت روان و دشت مينوش

از بند زمين به سوی کوثر
اينک طيران پير پر کوش

داريوش لعل رياحی
دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۸


Share/Save/Bookmark

Recently by Maryam HojjatCommentsDate
Recreation of Persepolis
1
Aug 29, 2011
کجــای این مــلت افتخــار دارد؟
1
Dec 15, 2010
What Our Children Must know
2
Oct 29, 2010
more from Maryam Hojjat
 
Orang Gholikhani

nice poem

by Orang Gholikhani on


Maryam Hojjat

This Poem!

by Maryam Hojjat on

Is written by Daryoush Laal Reyahi.