آری می آیم

Multiple Personality Disorder
by Multiple Personality Disorder
15-Mar-2009
 

.


 

به سراغم آمد آن رویای نهان
دوش گفتا بر خیز از این خوابِ گران

بر خیز
کوشش کن،
همت کن،
کاری کن
زندگی نیست لایقش اینقدر نگران

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Souri

Nice

by Souri on

Short and simple, still nicely put. Thanks.


default

Simple and nice

by Ava01 (not verified) on

I liked it!Good advice.Thanx.