چرکنویس استعفای محمود احمدی نژاد


Share/Save/Bookmark

Multiple Personality Disorder
by Multiple Personality Disorder
27-Dec-2009
 

.

.

چرکنویس متن استعفای محمود احمدی نژاد بطور محرمانه به خارج نشت کرد که متن آن به این قرار ست:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

حضور محترم مردم شریف ایران،

اگر ملت ما امروز الگوی آزاديخواهی و عدالت طلبی براي ملت‌های جهان است به ‌دليل آن است که ملت مسمان ما مثل كوه ايستاده‌ است، و شكست از آن كسانی است كه از راه حسين (ع) بی‌خبرند.  شكست و پيروزی ناشی از تعداد سلاح، باتون، قمه، توپ، تفنگ، و موشك نیست، بلکه شكست و پيروزی برگرفته از اخلاص و ايمان و فداكاری ملت است.  چه بيچاره‌اند كسانی كه فكر مي‌كنند با حيله‌ها و تبليغات در برابر ايمان و اخلاص و ايثارگری ملت ايران مي‌توانند بايستند.  امروز عزيزترين و شكست ناپذيرترين ملت، ملت ايران است.  اين امر به ‌خاطر ايثارگری‌ها و جانفشانی‌ها و ايستادگی‌های اين ملت است.  امروز مردم جان فدا کرده اند تا جلوی توطئه و خيانت را بگیرند.  عنصرهای رژیم يكی پس از ديگری در حال رسوايی و وصول به قعر زباله‌دان تاريخ شده اند.  امروز، به فضل از روحيه ايثارگری ملت ايران، كار به جايی رسيده كه خامنه ای منفورترين ولی فقیه ایران شده است.  امروز كسی جرأت ندارد از خامنه ای طرفداری کند.  امروز به ‌خاطر ايثارگری‌های ملت ايران، شرايط سیاسی عوض شده است.  امروز شاهديم كه مردم ایران مقاومتر از هميشه مقابل ظلم و ستم ایستاده اند و پوزهء ما را به خاك کشیده اند.  امروز دنيا بداند که آينده از آن ملت ايران است.

اینجانب محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور برگزیدهء علی خامنه ای، بدینوسیله از ملت شهیدپرور ایران پوزش طلب کرده و استعفای خود را تقديم امام حسین (ع)، حضرت مهدی صاحب الزمان (ع)، و ملت مسمان ایران کرده تا به هر نحوی كه مقتضی مي‌دانند راه آینده مملکت خود را در دست خود بگیرند.

دکتر احمدی نژاد


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
divaneh

برو آنجا که عرب نیزه انداخت

divaneh


حالا که احمدی نژاد استیفا داد من پیشنهاد می کنم که دهات خامنه هم محاصره کنیم تا بقیه ملت بتواند یک کلمه حرف بزند.


Shazde Asdola Mirza

People of Iran gladly accept his resignation & send him to HELL!

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!