کشور تهران


Share/Save/Bookmark

کشور تهران
by Multiple Personality Disorder
07-May-2010
 

تهران کشوری است پهناور، مرکب از قبائلی متمدن و درس خوانده و تحصیل کرده که بسیار مهربان هستند ولی از پلاستیک خوششان نمیاید برای همین هر چه پلاستیک دارند فوراً آنرا دور میریزند، مخصوصاً در اماکن عمومی، تا دیگران هم بدانند که هیچ کس در کشور تهران از پلاستیک خوشش نمیاید. اما با این وجود پاکیزگی یکی از مهمترین ایمانهای مردم تهران است. به همین دلیل مردم این کشور آشغالهای خود را برای دیگران میگذارند تا دیگران بتوانند ایمان خود را بعمل بیاورند، یا که شاید، و یقیناً، آنها هم آشغال خود را برای دیگران میگذارند تا دیگران هم بتوانند ایمان خود را نیایش کنند.

کشور تهران از شمال به شمال اتصال دارد، از جنوب به یک کویر نمک که به علت شوری آب چند نفر آنجا مرده اند و بدنشان تا ابد زیر خاک مثل مجسمه شده است و دیگران که در شمال آب خوشگوار مینوشند هر چند هفته یک بار به جنوب تهران مسافر میکنند تا که شاید این مرده ها را ببینند و از دیدن آنها لذت ببرند. تهران در شمال غربی با کشور کرج هم مرز است که این باعث مشکلات فراوانی برای تهرانی شده است چون همه روزه کرجی ها به تهران حمله میکنند و باعث افزایش گُه بیشتر در تهران میشوند. تهران از شمال شرقی به امامزاده هاشم، یا قاسم، متصل است و از شمال غربی به امامزاده داوود که در روزگارانی پیش جاده سولقان را طی میکرد تا به یک بنبستِ کوهی برخورد کرد و دیگر نتوانست پیش برود تا بالاخره همانجا مُرد. تهران از طرف شرق به یک رشته کوه متصل است که آنقدر دور است که دیده نمیشود و کسی نمیداند آنجا چه میگذرد، مگر تهرانی هائی که آنجا زندگی میکنند. اگر بیشتر به طرف غرب پیشروی شود، تهران روزی به قزوین خواهد پیوست که قزوینی ها را بسیار خوشحال خواهد کرد چون آنها تهرانی ها را خیلی دوست دارند.

تهران را میتوان به عنوان یکی از زیباترین و کثیف ترین کشورهای جهان نام برد. از منابع مهم تهران پوست موز و هندوانه است که بطور فراوان در همه مناطق تهران یافت میشود. همچنین دود در تهران بسیار فراوان است که بطور دائم به همهء نقاط دنیا صادر میشود. تهران دارای مکانهای بسیار دیدنی است ولی برای دیدن این مناطق انسان باید آمادگی خودکشی داشته باشد چون عبور از هر خیابانی در هر ساعت از شبانه روز بسیار خطرناک است و احتیاج فراوان به آموزشهای بقا میباشد که مردم کشورهای غربی فاقد اینگونه آموزشها هستند. یکی از مناطق دیدنی تهران موزه های سلطنتی چند پادشاه بیعرضه است که هیچکدام نتوانستند با زور زیادی که داشتند قدرت را در دست خود نگه دارند و وقتی مُردند آنرا به پسرشان بدهند، حالا مردم به تماشای توالت فرنگی های آنها میآیند و خوشحال میشوند که کشور تهران چنان پیشرفت کرده که توالت فرنگی خودشان از توالت فرنگی شاهان قشنگتر است.

تهران کشوری است با هوای آلوده که برای سیستم مصونیتی تهرانی ها بسیار مفید است، چون هوای آلودهء تهران انسانهای ضعیف را به راحتی کشته است و فقط تهرانی های قوی هستند که بقا پیدا کرده اند، بنابراین مردم تهران بسیار قوی هستند و آمادگی مبارزه با هر دشمنی را دارند.


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Maryam Hojjat

Very funny & tragic!

by Maryam Hojjat on

MPD, Thanks for your description of Tehran.


Anahid Hojjati

This is funny MPD, thanks.

by Anahid Hojjati on

 

 

Your blog is funny and true.  Where you write about traffic, you are so right.  In one of my previous jobs in US, few of my coworkers had lived in Tehran and they commented about this bad traffic.  However,  they were talking about trafffic of about 35 years ago. Now it is probably much worse.  I say probably since I have not been in Tehran for more than 27 years. 

So, do people still ask for Taxi by saying:"Mostagheem"?  I remember that in order to increase one's chance of catching a taxi in Tehran, this was the way to go.


Ari Siletz

ترک اعتیاد

Ari Siletz


میم. پ. دال محترم، از سفر خوش آمدی.

نکته‌ای که شاید مورد استفاده قرار گیرد:در قدیم مسافرین تازه رسیده از تهران برای ترک اعتیاد تدریجی‌ از گازوییل روزی دو ساعت پشت اتوبوس رانندگی‌ میکردند، و این مدت را روزانه پنج دقیقه کاهش میدادند و بدینوسیله در کمتر از یک ماه به هوای تمیز دوباره خو میگرفتند. متأسفانه بعد از تصویب قوانین ضد آلودگی‌ در آمریکا دیگر اتوبوس‌های شهری خواصی ندارند و امروز درمان اینست که در parking lot پشت سر     leaf blower راه بیفتند


M. Saadat Noury

جایی که ایمان فلک رفته به با د

M. Saadat Noury


جناب م. پ . د :  ضمن خوش آمد دوباره  ،  داستانگویی و تصویر پردازی  شما از حالات  اجتما عی - روانی  تهران بسیار جالب و خواندنی است.

اگر اشتباه نکنم این جمال زاده بود که در یکی از نوشته هایش به تهران قدیم  هم  چنین اشاره ای داشت "آنجا ، جایی است که ایمان فلک رفته به با د"... کوتاه سخن: بسیار عالی نوشته اید. 


Shazde Asdola Mirza

Welcome back dear MPD. You were much missed on IC

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!