میشود کاری کرد


Share/Save/Bookmark

میشود کاری کرد
by Multiple Personality Disorder
16-May-2010
 

میشود حرفی زد
میشود گفت آسمان آبی ست
و زمین گردست
و درون هر فردی احساسسیت عمیق
میشود گفت آزادی اکسیر ست
مساوات امریست یقین

میشود گفت رنج مادر حقیقت دارد
تخیل نیست
آسمانی ست آبی
زمینی ست منحنی
و درون زندانی فرزندی ست منتظر اعدام

میشود حرفی زد
میشود گفت جان انسان مُفتی نیست
ارزشی دارد
پر بها تر از هر گنجی در عمق زمین
ارزشی دارد
در جهان  همتایش نیست

میشود گفت زندگی ابتدائی دارد
ناهموار مسیری دارد
گردشی دارد، مثل وزش باد
طغیانی، مثل امواجی خشمگین بر سر سنگ
مثل طوفانی در دل شب

میشود حرفی زد
کاری کرد
میشود کودکی را در آغوش کشید
و از او درس محبت آموخت
میشود در دشت مُغان بذر محبت پاشید
میشود عشق را ترویج داد
نفرت را توبیخ
خشم را چند کلام  نصیحت
میشود هر شب تا دم صبح
عشق ورزید به بنیانی مدنی
بچه ای آورد به زمین، نامش خوبی
 
میشود به معلم درس پذیرش آموخت
میشود به سیاف درس محبت آموخت
میشود از نفرت درس مهربانی یاد گرفت
میشود سنگهای رجم را گرد آورد
و از آن باغچه ای ساخت پُر ز گیاه
میشود از شمشیر خیش ساخت
مرحمت پرورد، مروت پیش ساخت

 میشود گفت تنفر آسان است
بخشش کاری سخت

میشود حرفی زد
میشود کاری کرد

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
divaneh

Wonderful

by divaneh on

Thanks for this hopeful poem dear MPD.


Souri

That was beautiful!

by Souri on

Indeed very nice and very beautiful.

Thanks for sharing.

The English version is also perfect!


yolanda

.....

by yolanda on

Hi! MPD,

   Welcome back! Thank you for posting the English version of your Farsi poem! I really like this stanza:

***************** 

It could be said
Human's life is not cheap 
It's worthy
More valuable than any treasure in the deep Earth 
It's worthy 
Irreplaceable in the world

****************

Lives are really cheapened under the IRI. Among the 5 executed, the teacher/social worker had only 7 minutes of trial....IRI refuses to tell the relatives where the grave is and IRI also arrested the victim's relatives. That is too much! I really have problem reconciling the image of a teacher (Farzad Kamangar) with an image of a terrorist:

//www.astreetjournalist.com/wp-content/upload...

I always admire great teachers a lot!

Your blog photo is the epitome of IRI's cruelty! When I get on you-tube.....it seems to me that all the hanging videos are shot in Iran.....no where else....absolutely sad!

Thank you for the following touching stanza:

******************** 

It could be said
It could be done 
A child could be embraced 
And love lessons could be learned from the child 
Seeds of love could be spread in Moghan plains 
Love could be promoted 
Hate reprimanded 
Few words of advice to anger 
Every night till dawn 
Made love to basic civility 
Brought a child to this world, called Goodness 

******************

Thank you for mentioning "love" 4 times in one stanza! Love is really cool! 

Thank you for sharing!

Please take care! 


Maryam Hojjat

Very hearfelt MPD!

by Maryam Hojjat on

Thanks, You are such a talanted writer & poet.


Red Wine

...

by Red Wine on

چه با احساس و چه وزین فرمودید.

سپاسگزاریم دوست عزیز.

 


Monda

چطور فراموش می‌کنیم؟

Mondaآدمهای با احساسی‌ مثل تو باید یادآوری  کنن. شعر پر محتوایی نوشتی‌‌ام پی‌ دی. ممنون.

 

 


Azarin Sadegh

Poignant and Lyrical!

by Azarin Sadegh on

I was listening to this piece of music while reading your lovely and lyrical poem..Excellent!

//www.youtube.com/watch?v=qb5xiuE1VUE&NR=1

My favorite lines:

میشود حرفی زد
کاری کرد
میشود کودکی را در آغوش کشید
و از او درس محبت آموخت
میشود در دشت مُغان بذر محبت پاشید
میشود عشق را ترویج داد
نفرت را توبیخ
خشم را چند کلام  نصیحت
میشود هر شب تا دم صبح
عشق ورزید به بنیانی مدنی
بچه ای آورد به زمین، نامش خوبی

 


Nazy Kaviani

Beautiful!

by Nazy Kaviani on

Beautiful, hopeful, and touching. Where would we be without the promise of the eventual victory of human spirit over darkness, life over death, and hope over sorrow?

Yes, it can be done.


Multiple Personality Disorder

It could be done

by Multiple Personality Disorder on

.

.

It could be said
It could be said sky is blue
And Earth is round
And there are deep emotions within each individual
It could be said freedom is elixir
Equality is certainty

It could be said the mother's suffering is for real
Not imagination
Sky is blue
Earth is curved
And someone's imprisoned child awaits execution

It could be said
Human's life is not cheap
It's worthy
More valuable than any treasure in the deep Earth
It's worthy
Irreplaceable in the world

It could be said life has a beginning
An uneven path
It’s circulating, like the wind
Rebellious, like angry waves on rocks
Like a stormy night

It could be said
It could be done
A child could be embraced
And love lessons could be learned from the child 
Seeds of love could be spread in Moghan plains
Love could be promoted
Hate reprimanded
Few words of advice to anger
Every night till dawn
Made love to basic civility
Brought a child to this world, called Goodness
 
Teachers could be taught acceptance
Executioners could be taught to love
Kindness is the lesson learned from hatred
Rocks of Stoning could be brought together
And a garden be built filled with plants
Swords turned into plows
Mercy nurtured, clemency made way of life

It could be said, it’s easy to hate
Forgiveness, hard work

It could be said
It could be done


Dehkhoda

سیاف

Dehkhoda


.


سیاف . [ س َی ْ یا ] (ع ص ) شمشیرگر. شمشیرزن . (ناظم الاطباء). شمشیرزن . (غیاث اللغات ). شمشیردار. (دهار) (مهذب الاسماء). شمشیرگر. صاحب تیغ. (منتهی الارب ). || شمشیرفروش . (مهذب الاسماء). || قاتل . جلاد. خونریز. (غیاث ) (آنندراج ). دژخیم . میرغضب : و بودلف با شلواری و چشم بسته آنجا بنشانده و سیاف شمشیر برهنه بدست ایستاده و افشین با بودلف در مناظره و سیاف منتظر که بگوید ده تا سرش بیندازد. چون چشم افشین بر من افتاد سخت از جای بشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ١٧١). و حدیثی پیوستم تا وی را بدان مشغول کنم از پی آنکه مبادا که سیاف را گوید شمشیر بران . (تاریخ بیهقی ). پس سیاف را اشارت کرد که او را بیرون برو هلاک کن . (سندبادنامه ص ٧٨). سیافی درمعرکه بمقصد او حمله آورد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).

سیاف مجره رنگ شمشیر
انداخته بر قلاده ٔ شیر.