مریم جُووون،


Share/Save/Bookmark

مریم جُووون،
by Multiple Personality Disorder
30-Jun-2010
 

مریم جُووون،

چند سئوال دارم مریم جُووون،
گر با رضایت جواب داده شود
رأی من به جناب عالی داده شود

در دورهء ریاست جمهوری شما
برق مجانی شود؟
پولِ نفت به دربِ منزلمان تحول داده شود؟
مملکت اسلامی یا سوسیالیست شود؟
یا آنکه اسلامی-سوسیالیستی شود؟
 
رهبر ِ عقیدتی ما کی شود؟
مسعود جُووون ظاهر شود،
یا که از شرمساری قایم شود،
یا که در عمق چاهی غایب شود؟

سکس با زنِ رفیقِ همسنگر شرعی شود؟
مانتو یا دامن، کدام یک حلال شود،
کدام یک حرام شود؟
روسری یا تو سری، کدام یک نصیب زنان شود؟
گر هیچکدام، پس چرا زنِ سازمانی روسری پوش شود؟

گر جنگِ ایرانِ و عراق تکرار شود
تکلیفِ همکاری با دشمن چه شود؟

گر بسیجی مرتکبِ قتلِ مجاهدی شود،
آیا تروریست یا انقلابی خطاب شود؟
دنبالهء سئوال،
گر تروریست خطاب شود،
پس تکلیفِ ترورهای سازمانی چه شود؟

گر دمکراسی منظور شماست،
پس چرا رئیس جمهور پیشاپیش انتخاب شود؟
پس چرا پارلمان در تبعید تعیین شود؟
گر دمکراسی منظور شماست،
پس چرا فرمان از بالا به پائین جاری شود؟
پس چرا بحث کردن ممنوع شود،
جز آنکه از عالی جناب چاپلوسی شود؟

گر جدائی دین و دولت منظور شماست،
پس چرا مسعود دست بوس این امام و آن شود؟
گر دولتِ ائتلافی منظور شماست،
پس پیوستگی شما با کیاست؟
گر دمکراسی منظور شماست،
پس شستشوی مغزها از بهر چیست؟
پس چرا انسانِ زنده فدای آتش شود،
گر دمکراسی منظور شماست

گر آخوندی اسرار ایران به امریکا دهد،
آیا خائن یا قهرمان نامیده شود؟
گر خائن است،
پس نقش تو در خیانت کی کیفر شود؟
گر دمکراسی منظور شماست

منتظر جواب هستم، اما تا آن روز
اجازه بفرمائید نفسم بالا و پائین شود


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Shifteh Ansari

I agree with Bavafa!

by Shifteh Ansari on

The best piece for a while!  Clever, witty, and very well done!  Bringing politics into poetry must be hard to do, but you do it with ease and charm, MPD.  Thanks!


divaneh

Vote?

by divaneh on

You vote me? Who said I cared about anyone's vote? We are going to establish the Velayat Faghih 2 with Imam Masoud and me as the new AN with as much intelligence and wisdom. Now stop asking silly questions and go pray to allah and Stalin.


Anahid Hojjati

Dear MPD, what a fantastic poem

by Anahid Hojjati on

Dear MPD, thanks for an excellent poem. I think at least on this Ic site, MKO has faced opposition from those of us who don't agree with their violent ways.


Bavafa

Gosh, this is great MPD just awesome.

by Bavafa on

The best piece I have seen on IC for a long long time. And such great & true response from Majid

Please let me know if you get a response back, I will vote for them with you.

Thank you so much guys, you ROCK

Mehrdad


Real McCoy

جونِ مریم

Real McCoy


 

 

من چه دونم که این شود، یا اون شود

شایدم ، خود لچکم ، باز شود یا نشود

مگه اون‌های دیگه، پیش پیشکی قول ندادن؟

نگفتن که چنین شود، چنان شود؟

بعد از این دربدری، بدنامی، غیبت مسعودم

چی‌ بگم، که این شود یا اون شود

[لچک خودم، بنا به ضرورت شعری به "خود لچکم" تبدیل شد! ما ملتی هستیم که
پیوسته تشخیص و رعایت ضروریات شعری را بر تشخیص و رعایت ضروریات دیپلماتیک
ترجیح داده ایم]

 


Red Wine

...

by Red Wine on

م پ د جان شیرین سرودید... خدا لعنت کند آنانیکه سرکشانه ضد مملکت ما.. ایران هستند.

الهی که پرودگار سلامتی را از ما نگیرد تا همچنان به دعا گویی بارگاه ملکوتی شما مشغول باشیم.


Majid

م پ د جان

Majid


 

 

مریم جوون فرمودند

اینجور که بوش میاد این «م پ د» در آینده درد سر شود

پس باید یکی از اولین قربانی ها در راه مسعود و مریم شود!

هوای خودتو داشته باش داداش وگرنه یک فتوی صادر شود و « م پ د»  اِنّا لِلّه و اِنّا اِلَیهِ راجعون شود! از ما گفتن.