سرود شاهنشاهی اسلامی

سرود شاهنشاهی اسلامی
by Multiple Personality Disorder
22-Sep-2010
 

در مراسم رژهء نيروهاي مسلحِ جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت هفته دفاع مقدس، سرود «ای اسلام» به جای «ای ایران» خوانده شد.  همچنین طبقِ گزارشات رسیده «سرود شاهنشاهی ایران» به نحو اسلامی آن نیز اجرا شد که درفرصت بعدی ودیو آن را هم اینجا پُست میکنیم.

سرود شاهنشاهی اسلامی 

امام خامنه ای زنده بادا
باشد کشور به امرش جاودان
کز رهبری شد مُلک ایران
صد ره بهتر ز عهد پهلوی
از دشمنان بودی پریشان
در سایه‌اش آسوده اسلام
بسیجی ها پیوسته شادان
همواره خدا بوَد او را نگهبان

******

ای بیرق سبزِ امام
پرتو افکن بر روی این جهان
یاد آور از آن روزگاری
کز برق تیغت بُود بی امان
در سایه ات خون می فشانیم
از دشمنان جان می ستانیم
ما وارث مُلک امامیم
همیشه خواهیم اسلام را از دل و جان

******

بودیم و هستیم پیرو فقه
جز فقه هرگز نخواهیم از جهان
با امام پرستی دولت را
داریم از دست دشمن در امان
ما پیروِ ولایت هستیم
روشندل از فتوای اویم
رخشنده از حکمتِ اویم
شده زین فضائل بلند آواز اسلام


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Majid

  «مرجع

Majid


 

«مرجع تقلید» که اون گوسالهء بیوطن باشه از «مقلّد» های پاچه ورمالیده ش چه انتظاری دارین؟ منظور من این جوون ها نیستن ها! اشتباه نشه، منظور اون پاچه خوار هائی هستند که برای خوشرقصی و خودشیرینی و اثبات رذالت از همدیگه سبقت میگیرن و کرامت انسان و میهن پرستی و شرف و وجدان رو جلوی پای این موجودات حقیر ذبح اسلامی میکنن!


Shazde Asdola Mirza

دم داره سم داره خر!

Shazde Asdola Mirza


آخوند‌ جان ما زنده بادا

باشد اسلام ز فر اش جاودان

کز آخوندی شد ملک اسلام

صد ره‌ بهتر ز عهد باستان!

از دشمنان بودیم پریشان

گفت بی‌ خیال، زنده باد اسلام

در سایه‌اش خوشحال و شادان

مشغول رقصند، همه دیوان در ایران!


kazem0574

Father Christmas says sing it however you want :-)

by kazem0574 on

So you do that.

Days prior to the end of Iran Iraq war when Khomaini had to drink his bitter poison, they also started playing Ay Iran, while until the week before it was banned as anti revolutionary.

I hope soon they can sing it with the right words.


Roozbeh_Gilani

"Shahanshah Khamenei!"

by Roozbeh_Gilani on

Now that is so funny, yet apprpriate and fitting title for this murderous crazed drug addicted fascist dictator.


IRI

Sing it however you want

by IRI on

My great brothers who make the enemy tremble. May God bless you and your families for putting your souls in the hands of the soil of Islamic Republic of Iran.


Ali P.

@#$%^&*(@#$%^*UI

by Ali P. on

Get your own damn song!!!!!