چلچله ها مسافرند در پس و پیش

چلچله ها مسافرند در پس و پیش
by Multiple Personality Disorder
14-Nov-2010
 

چلچله ها مسافرند در پس و پیش

چلچله ها مسافرند در پس و پیش،
و بادِ مهیبی آید و رُد ،
و نسیمی متین وزد،
بوی عطر میطراواند، میطراواند بوی عشق.
بوی شتاب ، بوی پرواز چلچله ها،
تردد میکنند ابرهای بلند در همه جا،
و در نیمه روز ، من و تو
میبینیم همان آفتاب را در فراز.

شبنم و باران میبارند در همه جا،
گلهای لطیف، خرمنِ رسیده،
و کلِ کره عریانِ زمین
در پیشِ مهتاب و خورشید؛
و هوای زنده، پنکه خورده با بال،
درخشان با نسیم و آفتاب،
تماس می رسانند به چیزهائی دور،
و سبب میشوند همه سرزمین ها یکی شوند.

اجازه دهید آواره شویم هرکجا میخواهیم،
چیزی قوم و خویشی خوشامد می گوید به ما هنوز؛
چیزی در دره یا تپه دیده می شود
چیزی آشنا در قلب می نشیند؛
سپس، در بو، و بانگ، و دیدگاه،
روحهای بریده بدستِ شب و روز
میلرزند با همان اشتیاق
میلرزند، در نیمهء دیگرِ دنیا.

 

اصلِ شعر از رابرت لویس استیونسون.


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
yolanda

.....

by yolanda on

Hi! MPD,

   Thank you for your poetry blog......I checked on you-tube yesterday.....there are several poetry videos of Robert Louis Stevenson......but they don't the video for this poem in you blog, "Swallows Travel To And Fro".

You blog gives me a chance to have exposure to other poet(s).

Thank you for sharing!


Nazy Kaviani

Beautiful!

by Nazy Kaviani on

Gorgeous translation of a timeless poem. Thank you for your creative and tireless generosity, MPD.


Souri

And at noonday, you and I See the same sunshine above..

by Souri on

MPD aziz,

I read the original poem. I was surprised at how much your translation is accurate and loyal to the original poem in English. You are a true master!

Thank you again for being there for all of us....and thanks for your nice gesture of translating this poem for me.

You are a gem.