هدیه سال نو


Share/Save/Bookmark

هدیه سال نو
by Multiple Personality Disorder
29-Dec-2010
 

هدیه سال نو

به سلامتی سالِ نو
سالِ دو هزار و ده کارش تموم شده، نشده هنوز؟

٢٠١٠!

چه سالِ بدی بود، چقدر خشن و پُرسوز!
چه سالِ خوبی بود، چقدر خندیدم هر روز!
بعضی روزاش کنار یار،
بعضی روزاش تو فکرِ دار
بعضی روزاش شق مثلِ چوب
بعضی روزاش نرم و خوب،
بعضی روزاش مثلِ بازوکا
بعضی روزاش مثلِ بنانا
بعضی روزاش، ترس از لباس شخصی
بعضی روزاش خر تو خری
بعضی روزاش بی روسری
بعضی روزاش گرسنگی
بعضی روزاش هواش آبی
بعضی روزاش خاکستری
بعضی روزاش...
خوب بسه دیگه...

بذارین از همش یاد بگیریم،
از هر چی که بود
از هر چی نبود
یاد بگیریم از بودنش،
یاد بگیریم از نبودنش،
غنی کنیم این عمرمون
بهتر کنیم اخلاقمون

به سلامتی سالِ نو،
هدیه ای که هنوز  باز نشده،
شاید داخلِ بستهء زیبای اون
پُر باشه از آنچه انتظارشو میکشیم
و در حالی که انتظار میکشیم
نعمتهامون رو "اعطاء شده" ندونیم
همین الان تشکر بکنیم

لیستی بسازیم از خوشبختیها

ای مردمِ ما
این یکی بسلامتی شما،
که با نرخِ زیاد، نون میذارین تو سفره ها
امیدوارم در این سالِ نو
هوای آلودهء شهرتون
پاک بشه با برفِ نو
اما سرما نخورین بی پتو
یه عالمه بنزین تو باکتون!
خاموش نشه چراغتون!

ای سالِ دو هزار و یازده،
نعمت بیشتر بده به ایرانیا
چون،
رهبر ما،
مثل یک حشره،
مخالفِ حقوقِ بشره
الاهی در این سالِ نو،
جدا بشه از زندگان
ملحق بشه به مردگان

ای سالِ دو هزار و یازده،
الاهی در این سالِ نو،
زندانیان سیاسی
آزاد بشن،
با عزت و قدرشناسی

الاهی مزدورانِ قاتل
دستگیر بشن،
محکوم بشن در دادگاه های عادل

الاهی!
ای سالِ دو هزار و یازده،
الاهی!
کشوری بسازیم آزاده
از تو مدد و از ما اراده


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Multiple Personality Disorder

Thank you Shazde

by Multiple Personality Disorder on

Happy New year my friend.


Shazde Asdola Mirza

سال نو شما هم مبارک

Shazde Asdola Mirza


 

"ای سالِ دو هزار و یازده،
الهی در این سالِ نو،
زندانیان سیاسی
آزاد بشن،
با عزت و قدرشناسی"


Multiple Personality Disorder

Thank you dear Devaneh,

by Multiple Personality Disorder on

You have a happy new year also.


divaneh

Very nice

by divaneh on

Thanks for sharing. Happy new year.


Multiple Personality Disorder

Thank you Maziar, Ebi, Monda, and Azrin

by Multiple Personality Disorder on

.

Maziar, same wishes to you also.
Ebi, aka Haaji, best wishes.
Monda, "Ooo, one more thing…"  I'm sure there is a lot more that could be added to the list of wishes, but I hope we are also appreciative of what we got already.
Azarin, there is no color darker than black, except maybe in your stories :O).


maziar 58

2011

by maziar 58 on

happy & prosperouse year to all here and there .

thanks MPD for your talented wish.        Maziar


ebi amirhosseini

MPD Jaan

by ebi amirhosseini on

Dast marizaad.

چون پنجه سال خویشتن را کُشتم

بر عمرِ نهاد سالِ شصت انگشتم

شک نیست که شست را کمانی باید

چون شصت تمام شد کمان شد پشتم

 

Ebi aka Haaji


Monda

Brilliant wishes

by Monda on

Could not add even one more item to your list. Best to you, Talented MPD jan!


Azarin Sadegh

Amen!

by Azarin Sadegh on

Happy New Year to you too, my dear friend!

Wishing you the best of the best for 2011! Anyway, I am pretty sure that it is going to be a better year for everyone, since as they say (baalaa tar az siaahi rangi nist)..:-)