خواب و بیداری


Share/Save/Bookmark

خواب و بیداری
by Multiple Personality Disorder
10-Apr-2011
 

مرا آرامش ده
در این دیرگاهِ صبحگاهی
در اشتیاقِ پوستت می‌سوزم

مرا رها کن از این دامِ تنهائی
در انتظارت می‌نالم
در بستری خالی از تو گرفتارم

مرا ببوس
بغل کن
لمس کن
در آغوشم کشان
به آتشم کشان

بسترم در اندیشۀ خوابیدن با تو،
ساعتهاست، مملو از شوق و نیاز

لحظه‌ها تا ابد ممتد
شب طولانی، انتظار طولانی‌تر

گاه چشمانم بر ساعتِ دیواری خیره
گاه از اندوهِ نبودت تیره

گاه گوشۀ چشمانم تر
گاه لبخندی بر لب

گاه از بیداری خود خوشنود
گاه از بی‌خوابی خود بی‌هوش

گاه آهی بر لب
گاه حسِ ذوقی در قلب

آه گفتم
غلتیدم
غلتیدم

خواب دیدم
کوه‌ها دیدم، پُر ارتفاع
تپه‌های سرسبز
دره‌ای دیدم به عمق احساس
آب دیدم به وسعتِ آرامش
آبی‌تر از آب
همچو آینه، آفتابی بر آب
خواب دیدم
درختِ سروی دیدم به شکلِ باد
وه گفتم!
خندیدم!
جای تو خالی بود!

دشت‌ها دیدم
دشت‌های پُر ز تاک
اسب‌های وحشی در حالِ چرا
رودِ کوچکی در فکرِ انتها
اقیانوسِ آرامی بی‌انتها

خواب دیدم
شیرِ دریائی روی شن چُرت می‌زد
اُردکی توی آب نُک می‌زد
آب را لمس کردم
چه خروشان موج می‌زد!

خردلِ جنگلی دیدم پُر ز گُل
بچه‌آهو دیدم
به شقایق‌ها لب می‌زد

دستهایت را بو کردم
بوی شقایق می‌داد

دیرگاهِ صبحگاهی بود
ساعتِ دیواری تیک‌تیک می‌زد
بیدار بودم

مرا آرامش ده
دیر وقت است
در اشتیاقِ پوستت می‌سوزم


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Orang Gholikhani

Kheili Ziba

by Orang Gholikhani on

Thanks MPD

Orang


daneshjoo

Dear M.P.D

by daneshjoo on

Daneshjoo

I like your judgment,   your beautiful writing and poems and

 accurate translations.  

I also would like to share with you a sensitive poem from a friend. Best.

I run <> And it's like I'm seeing color for the first time>The wind electrifies the clouds as they shift along the skyline>I breathe>And I can smell the flower’s invitation>Luring me to taste its nectar>I am not immune to these animal instincts>I am not immune to the changes that springtime brings>But today when the bird sings, it rings through my body like a tide at flood>Pulsing through red blood cells>Swelling into the emotional cavity in my rib cage>Today is the first day of spring>Though the calendar does not say March 21st>And it's not because the sun has just burst out from behind gray clouds>But because today is the first day you ever existed>Though you likely resisted coming to be>You destiny determined your coming to me>Today I see tulips opening, destined to thrive>Birds chirping and dancing, celebrating that you're alive>The clean breath in my lungs makes me joyous and full>Just like your smile and love have awakened my soul>I dance over fallen trees that will go back to the earth>Enriching the soil, enabling new birth>Like the revelations I gain from the death of my pride>The reduction of strain due to you at my side>You are springtime to my body>Sunshine to my heart>You catalyze a photosynthesis that I'd been too afraid to start>Your light gives me food, your warmth makes me grow>Your rain washes my debris away and your love makes me know>Though I cannot see the springtime, I experience its effects>The colors, the freshness projects a feeling of excitement like what you put into me>Rubbing tired eyes of sleep after a long hibernation>You are a site for eyes chilled by winter>On this day, the day you first existed>I notice Spring>Love is in the air

 


Nazy Kaviani

MPD, a romantic man...

by Nazy Kaviani on

How absolutely romantic, MPD! It's a beautiful poem and it brims with honest expressions. You really do have multiple sides, this one so tender! Thanks for sharing.


divaneh

Beautiful poem

by divaneh on

Beautifully imaginative. You took me for a journey. Thanks for sharing.


Soosan Khanoom

Sweet poem .......

by Soosan Khanoom on

Sweet poem .......  

Thanks for sharing  


Souri

وای که چقدر قشنگ نوشتی‌

Souri


‌ام پی‌ دی عزیز، واقعاً از خواندن شعر زیبات لذت بردم. تشبیهات بسیار زیبا، و عمق یک احساس دردناک دلپذیر....تبریک میگم بهت. داشتن اینگونه احساسات توی این فضایی که ما زندگی‌ می‌کنیم، و در این فصل از زندگی، خیلی‌  نادره.

خوش به حالت که هنوز واقعی‌ موندی و با عمق روح خودت در ارتباط نزدیک هستی‌.

بیشتر از این شعر‌ها بنویس، واقعاً زیبا بود.