گُل شیفته شد

گُل شیفته شد
by Multiple Personality Disorder
17-Jan-2012
 

گُل، شیفته شد عکسِ او را دید
مات شد و متحیر از جا بپرید

فرا، هانی بنگرید و رشگین شد
لبخند، احساساتی و اشک‌گین شد

شیرین گفتا، ما نیز بتوانیم
لخت شویم تا رازِ این دنیا دریابیم

نازنین گفت ما را ز کسی کم نیست
این مانتو و روسری مایهِ شرم‌ساری‌ست

پروین، سخن آورد که چرا ما نکَنیم
"که چرا!  مگه ما چه کم داریم؟"

مینا چو بدید کار بدینجا رسیدس
گفتا که ز من نه صبر و نه توانس

گیتی چو بدید اوضاع چنین است
داد، "کو؟  دوربین کجاست؟!  عکس من عالی‌ست!"

پونه بیان کرد که وای چه عالی!
لخت شوم، لخت شوم، بی‌ رو در واسی

مریم تکلم که منم دلم می‌‌خواهد
پوستم یک کمکی نور بیند

ستاره صحبتی کرد، مختصر چنین بُود
حالِ من بی لباس بهتر بُود

لاله این حرف مکرر زد که زنِ بی‌پوشاک
مایهِ افتخارست، ما را نکند شاک

نسترن چو دید رقابت شدید است، دوید
رخت بدرید و عریان در ملاء عام برقصید


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Multiple Personality Disorder

There, I fixed it. It's more readable now

by Multiple Personality Disorder on

.

.

به گلی که شیفته کرد ما را...

تو نه دیگر آن دختر "میم مثل مادری،" و نه زنی در "سنتوری".  حالا حتی بازیگری جوان و مستعد و دل‌کنده از سینمای بیمارِ ایران و در سودای هالیوود هم نیستی.  دیگر همه چیز تمام شد.  دیگر مهم نیست که بگویند فقط برای حجاب و کار و پول و هرچه و چه و چه به بیرون زده باشی.  از امروز تو یک خط شکنی.  چه بخواهی چه نخواهی.  نمی توانم فرض کنم که نادانسته سنگی را در آبی‌ها‌ی خالی و خیالی اذهان فسیلی انداخته باشی.  یا شاید نمی‌دانستی و می‌دیدی و چه بهتر.  دیگر هیچ چیز مهم نیست.  تو بر روی "نباید"ها و "باید"هایی که قرن‌ها بر ما تحمیل شده است خط کشیدی.  خوش آمدی قربانی.  چرا شادی‌ام را پنهان کنم، وقتی روزهائی را می‌بینم که پرچم‌دار و خط شکن‌های سرزمین‌ام زنانی چون تو اند ،که رگ‌های متورم غیرت و حجب و حیا و شرم را از درد و حسرت و ترس می‌ترکانند و با نگاهی کودکانه ،لخت... برهنه در برابر چشمان از حدقه درآمدهِ تاریخی کثیف می‌ایستند و نعره می‌شکند که هی... های مرا ببین.

من همانم که تو مرا به زنجیر کشیدی.  در مقام خواهر و مادر و زن و با چماق عفت و عصمت و هر مفهوم بد بو و بدوی دیگر.  من اینم.  برهنه مرا ببین و در خلوت خویش به تدلیست ببغض، که در هزار توی مفاهیمی فسیلی، به لجن کشیده شده‌ای و نمی‌دانی.  آی خط شکن.  من در برابرت سرِ تعظیم فرود می‌آورم و شرمنده‌ام و از هم اکنون، تمام وجودم اشک و ترس است از دشنام‌هائی که نثارت می‌شود.  آی دختر وحشی و معصومِ نگاهِ شرقیِ غمگین.  تو را به برهنگی آسمانی‌ات سوگند که آنچه کردی، کرد دیگرانی را که تو را محصور و مهجور می‌خواستند.

تنها بدان که تنها نیستی،

شاهین نجفی
١٨ ژانویه ٢٠١٢


Multiple Personality Disorder

Disclaimer:

by Multiple Personality Disorder on

.

.

"The characters and incidents portrayed and the NAMES used herein are fictitious and any resemblance to the NAMES, character, or history of any person is coincidental and unintentional." 

I see two of those NAMES already.  Whether those two people want to get naked is purely up to them and in no way this poem should influence their decision.


Monda

: ))

by Monda on

Very good MPD! Smart thing to add those disclamers.


Tiger Lily

shiiiirrreeeeen

by Tiger Lily on

من لخت بدنیا آمدم. اینطور بهم گفتن. واسه همینه خیلی‌ باهوشم؟ بقیتون چرا روپوش تنتون بود؟

 

;)


ahang1001

من کی

ahang1001


من کی گفتم..؟؟

:)))

شیرین گفتا، ما نیز بتوانیم
لخت شویم تا رازِ این دنیا دریابیم


Faramarz

اصغر چو شیفته را دید لخت و بی پروا!

Faramarz


 

 

اصغر چو شیفته را دید لخت و بی پروا

سه فازش پرید وگریست بر حال ملت ما

گفتا مددش کنیم که در زمستان سرد عریانست

در قلب دنیای غرب بی سر و سامانست

بشتابید که وقت حمایت از زنان ماست    

دوستی و همبستگی با آنها آرمان ماست  

او هم جامه خویش درید بی ترس و بی تردید

نگر کرد در آینه لخت و پتی

صدا کرد قاسم و ممد و مهدی

ای مردان ایرانی بشتابید

مارا چه کمتر از بانوان ماست

جامه ز تن آرید که وقت آزادیست

بزنید  واجبی بر موی بدن

بکشید فرچه بر ریش کلفت

فرو کنید نعلین و عمامه و قبا

که آمد دوباره ایام رستاخیز


Anahid Hojjati

Thanks MPD for the poem

by Anahid Hojjati on

cheghadar tazahor dar een comment Shahin Najafi bood. Hala yek dokhtar khoosgole lokht deede, hame cheez ro ghati karde. Golshifteh is a talented actress and beautiful lady but this guy Najafi's comment is hypocrite. I did not see him posting such a coment for older and uglier naked ladies.


Maryam Hojjat

GolShirteh is very BRAVE to do this

by Maryam Hojjat on

with her Fame & her family Fame.  May GOD be with Her always.


Ali P.

interesting comment by Shahin Najafi

by Ali P. on

به گلی که شیفته کرد ما را...
تو نه دیگر آن دختر "میم مثل مادری" و نه زنی در "سنتوری".حالا حتی
بازیگری جوان و مستعد و دلکنده از سینمای بیمار ایران و در سودای هالیوود
هم نیستی .دیگر همه چیز تمام شد.دیگر مهم نیست که بگویند فقط برای حجاب و
کار و پول و هرچه و چه و چه به بیرون زده باشی.از امروز تو یک خط شکنی.چه
بخواهی چه نخواهی.نمی توانم فرض کنم که نادانسته سنگی را در آبی ها ی خالی
و خیالی اذهان فسیلی انداخته باشی.یا شاید نمی دانستی و می دیدی و چه
بهتر.دیگر هیچ چیز مهم نیست.تو بر روی "نباید "ها و"باید"هایی که قرن ها بر
ما تحمیل شده است خط کشیدی. خوش آمدی قربانی.چرا شادی ام را پنهان کنم،
وقتی روزهایی را می بینم که پرچم دار و خط شکن های سرزمین ام زنانی چون
تواند ،که رگ های متورم غیرت و حجب و حیا و شرم را از درد و حسرت و ترس
می ترکانند و با نگاهی کودکانه ،لخت ...برهنه در برابر چشمان از حدقه
درآمده ی تاریخی کثیف می ایستند و نعره می شکند که هی ...های مرا ببین .
من همانم که تو مرا به زنجیر کشیدی. در مقام خواهر و مادر و زن و با چماق
عفت و عصمت و هر مفهوم بدبو و بدوی دیگر.من اینم . برهنه مرا ببین و در
خلوت خویش به تدلیست ببغض، که در هزارتوی مفاهیمی فسیلی، به لجن کشیده شده
ای و نمی دانی.آی خط شکن . من در برابرت سر تعظیم فرود می آورم و شرمنده
ام و از هم اکنون ، تمام وجودم اشک و ترس است از دشنام هایی که نثارت می
شود. آی دختر وحشی و معصوم-نگاهِ شرقیِ غمگین. تو را به برهنگی آسمانی ات
سوگند که آنچه کردی ،کرد دیگرانی را که تو را محصور و مهجور می خواستند.
تنها بدان که تنها نیستی .
شاهین نجفی
18 ژانویه 2012


Disenchanted

In no way I implied that .....

by Disenchanted on

 

      As I am aware of your future disclaimer as not having MPD! :-)

     back tothe subject: Honestly, what percentage of Iranian girls can do same thing with perhaps a finer body?  In other words how much talent it takes?!


Multiple Personality Disorder

Disclaimer:

by Multiple Personality Disorder on

I was never sexually abused as a child.


Disenchanted

MPD, I am coimng around to see your talent! :-)

by Disenchanted on

Nice:

گُل، شیفته شد عکسِ او را دید
مات شد و متحیر از جا بپرید

فرا، هانی بنگرید و رشگین شد
لبخند، احساساتی و اشک‌گین شد

By the way, did you know they say Multiple personality disorder is common among those who were abused sexually in childhood! Just a technical note!


Multiple Personality Disorder

Disclaimer:

by Multiple Personality Disorder on

I  am not a sexist.  Nobody in my family is a sexist.  I personality do not know anyone who is a sexist, and if I knew one, I would immediately sever my relationship with that sexist person.  I do not read sexist publications, and I have never looked at any nude magazines, recently.  The nude picture above was posted by a friend of mine for my blog.  I did not even look at it.