من فکر می کنم پس هستم

Multiple Personality Disorder
by Multiple Personality Disorder
18-Jan-2012
 

.

.

لطفاً حروفِ جلوی سخنانِ کبیرِ زیر را با شماره‌های جلوی اسمِ افراد مطابقت دهید.  لطفاً از من جواب نپرسید:

 

الف - من فکر می کنم پس هستم

ب - من رهبر دارم پس هستم

پ - من دست‌بوسی می‌کنم پس هستم

ت - من گلهِ گوسفند دارم پس هستم

ث - من دروغ نمی‌گویم پس هستم

ج - من مثلِ رهبر فکر می‌کنم پس هستم

چ - من ولی دارم پس هستم

ح - من پول ندارم پس هستم

خ - من نمیزنم پس هستم

د - من منتظرم پس هستم

١ - رفسنجانی
٢ - لاریجانی (هر کدام را که بخواهید)
٣ - احمدی‌نژاد
٤ - شریعتمداری (هر کدام را که بخواهید)
٥ - فاطی
٦ - حزب‌اللهی
٧ - رهبر
٨ - دکارت
٩ - خاتمی (هر کدام را که بخواهید)
١٠ - جنتی

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Ari Siletz

"منکه همش فکر فاطی هستم"

Ari Siletz


همشون جز فاطی و دکارت.


Multiple Personality Disorder

By default you are the winner

by Multiple Personality Disorder on

Congratulations!


Esfand Aashena

A1, B6, P10, T1, C3, J9, CH2, H5, KH8, D4.

by Esfand Aashena on

Everything is sacred