فتوشاپ: امامِ مُقوائی

فتوشاپ: امامِ مُقوائی
by Multiple Personality Disorder
01-Feb-2012
 

"همزمان با آغاز ایام الله دهه مبارک فجر، ساعت ٩:٣٣ صبح امروز (چهارشنبه) مراسم نمادین ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به میهن اسلامی برگزار شد."


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Multiple Personality Disorder

This is real. This is satire.

by Multiple Personality Disorder on

The Blog Image is Photoshop.

 

This is for real:

//www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=...

 

 


vildemose

 Is this for real? Is this

by vildemose on

 Is this for real? Is this a satire??

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.


Faramarz

حزب فقط حزب الله

Faramarz


 

حزب فقط حزب الله

رهبر فقط مقوا 


default

It is truly,truly,true

by rain bow movment on

There is no limit to stupidity & ignorance of velayate vagheeh


Multiple Personality Disorder

نمادینِ مقوائی امام خمینی از چین وارد شد

Multiple Personality Disorder


 
١٠،٠٠٠ ریال


Multiple Personality Disorder

تاریخِ معاصرِ مقوائی ایران

Multiple Personality Disorder


.

.

 

چه احساسی دارید؟  احساس میکنم یک مقداری دو بُعدی هستم. 
شاه رفت، مقوا آمد.
من دولت تعیین می کنم، من با مقوا میزنم تو دهنِ این دولت.
رهبر ما مقواست، ضخامتش چه غوغاست!
درود بر مقوا!  مرگ بر پلاستیک!
ولایتِ مقوایِ فقیه

صبحگاهِ امروز پنج نفر بجرمِ اهانت به مقوای انقلابِ اسلامی اعدام شدند.


persian westender

This idea is so lame, I call him:

by persian westender on

فرمانده کُلّ مقوا!


divaneh

شرط می بندم اون سربازها هم کاغذی اند

divaneh


فقط می خواهند ما رو گول بزنند. خوشبختانه ایران هم برای استفاده مجدد از مواد اولیه و در جهت حفظ محیط زیست پس از مراسم امام مقوایی را تبدیل به کاغذ توالت نمود.


afshinazad

لیکن،

afshinazad


لیکن،

لیکن اعدام میکتبم و بیشتر و بیشتر
تجاوز میکنیم که شما را ادم بکنیم
قیمت بنزین را صد برابر میکنیم که الاغ سواری بکنید
قیمت گاز را صد برابر میکنیم که برین پهن استفاده کنید مثل پیغمبر محمد فکر بکنید
اتوبوس هم هزار برابر قیمتش میره بالا و اگر حرفی بزنی اتوبوس را لمس خواهی کرد
زنان هم روپسگری را زیاد کردند شده مثل زمان پیغمبر
همان جوری که گفته بودم شما را ادم میکنم که دیگه شما نیایید خیابان عربده بکشید و ازادی بخواهید ان هم امپریالیستی بلکه من ازادی اسلامی برایتان دادم که با خریت پذیرفتید و در اسلام پس دادن نداریم و عوض شدن نداریم وگرنه اعدامت میکنیم که دشمن خریت هستی.