فقهِ فضائی (طنز)


Share/Save/Bookmark

فقهِ فضائی (طنز)
by Multiple Personality Disorder
09-Aug-2012
 

مسائل و مشکلات در فضا زیاد است.  همینطوری نیست که بشه مثلِ کرهِ زمین اول پای چپ‌و برد تو مستراح بعد پای راست‌و.  تو فضا تا میآی یه پاتو تکون بدی ناگهان می‌بینی لنگات رفت تو هوا، یعنی در واقع لنگات رفت تو فضا.  حالا تازه فرض می‌کنیم تونستی صحیح و سالم واردِ مستراحِ فضائی بشی، اونجا مثلِ اینجا نیست که تخلی بکنی بعد بول و غائط ات راحت بره تو سوراخِ مستراح.  نه آقا، اونجا اگه به فقه صحیحِ فضائی وارد نباشی، تا بجنبی میبینی هر چه نجساته پخش میشه به همهِ سر و کله‌ت، و به همهِ در و دیوار، برای همینه که یک رشتهِ تخصصیِ فقه قضا باید به زودی راه‌اندازی بشه تا همهِ مسلمینِ فضانورد با همهِ موضوعات علمی تخصصی فضا و فضانوردی آشنا بشوند.  برای مثال عرض میکنم، همه آگاه هستند که موقع تخلی باید جلوی بدن، یعنی شکم و سینه، رو به قبله یا پشت به قبله نباشه.  خُب این در روی کرهِ زمین کاری عملی‌ست، یعنی کجکی چمباتمه زدن و تخلی کردن، ولی در فضا تا میای چمباتمه بزنی و تخلیه کنی میبینی هفتاد بار دورِ خودت چرخیدی، و از اون هفتاد بار ممکنه بیست بارش عورت‌ات رو به قبله شده باشه.  پس چه باید کرد؟  استخفرالله!  نمیشه که در طولِ یک تخلیه عورتِ آدم بیست مرتبه رو به قبله بشه!

مثال فراوان است‌.  چند تا از آنها را ذکر میکنم تا نیاز به راه‌اندازی این رشتهِ تخصصی بیشتر مشخص بشه.  فرض بفرمائید یک شخصی مرتکبِ نفاق شده، و شارعِ فضا‌نورد یک ایستگاهِ فضائی حکمِ شرعی داده که فرد باید از بلندی به پائین پرتاب بشه، و فرض بفرمائید که یک بلندی هم داخلِ ایستگاه پیدا میشه‌ و این شخص را میبرن اون بالا و از بلندی هُل میدن که بیفته پائین.  خُب در فضا این شخص که به پائین نمی‌یفته.  در فضا که نیروی جاذبه نیست که اینو بکشه پائین.  اصلاً در فضا بالا و پائین اون معنی‌ای که در کرهِ زمین وجود داره در آنجا وجود نداره.  این شخص بعد از اینکه هُل‌ش دادن، به جای اینکه بیوفته پائین، همینطور مستقیم میره جلو، و هفتاد بار دورِ خودش میچرخه.  خُب پس چه باید کرد؟  آیا میتوان بهش کش بست و او را به پائین کشید؟  آیا در فضا مجاز است که نیروی جاذبه را با کش عوض کرد، یعنی به منظورِ پرتابِ شخصی به پائین برای جزاع؟  برعکس همین هم مصداق دارد، یعنی فرض بفرمائید شخصی به جرمِ محاربه با خدا یا هر کدام از افسادِ فی‌الارضی، یا در این رابطه فی‌الفضائی، محکوم به اعدام شد‌.  این شخص را می‌آورند و طناب گردنش می‌اندازند و می‌کشند بالا، و یا فرقی نمی‌کند، زیرِ پایش را خالی می‌کنند.  به هر جهت این شخص که اعدام نمی‌شود، به این معنی که اگر او را مثلاً با جرالثقیلِ فضائی بالا بکشند که این شخص به علت بی‌وزنی همینطور راحت بالا می‌رود و به ریشِ ما می‌خندد‌‌، و اگر زیرِ پایش را خالی کنیم که او وزنی ندارد که به پائین کشیده شود تا باعثِ خفگی‌اش شود.  

یا فرض بفرمائید چشمِ شخصی باید از حدقه در آورده شود.  چطور میتوان اینکار را در فضا انجام داد؟  در کرهِ زمین شخص را میگیرند، و دو سه نفر دستهایش را میگیرد و یک نفر پاهایش را میگیرد و یک نفر انگشت میکند در چشمِ او و تخمِ چشمِ طرف را از حدقه در میآورد، و طرف یک خونریزی و مقداری آخ و اوخ میکند و تمام میشود، ولی در فضا خون فواره میزند، و در فضا جهش میکند و بصورتِ افشانه در همه جا پاشیده میشود و همه چیز را نجس میکند.  این مثال هم در موردِ قطع ید مصداق دارد، یعنی خونِ بدن که از دست خارج می‌شود مانند پودر در فضا پخش می‌شود و همه چیز را نجس می‌کند.  پس چه باید کرد؟  آیا پاسخ به این مشکل اطاقِ عملِ اسلامیِ فضائیِ مخصوصِ برای چشم از حدقه در آوردن و دست بریدن است؟

اینها چند نمونهِ کوچک از مسائلی‌ست که توجه ما را به موضوعاتِ اسلامی علمی در فضا جلب میکند، و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند يكي از اولويت‌های كاری و اجرائی وزارتِ آموزش و پژوهش بسط و گسترش رشته‌های تخصصی، منجمله فقه فضائی، است.  خوشبختانه حوزهِ علميهِ خراسان در حالِ راه‌اندازی این رشتهِ تخصصی فقه قضا می‌باشد، و اين رشته، انشاءالله، در سال تحصيلي ٩١-٩٢ در مدرسه علميه عالی نواب مشهد شروع بکار خواهد کرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Multiple Personality Disorder

بُراق، مَرکَبِ فضائی

Multiple Personality Disorder


 

بُراق در سنتِ اسلامی نام مَرکَبی آسمانی است که محمد، پیامبر آیین اسلام، در سفرِ شبانهِ خود، معراج، مسیرِ بینِ مسجدالحرام در مکه تا مسجدالاقصی را با آن پیمود.

منبع >>>


Multiple Personality Disorder

سئوال بسیار بجائی‌ست برای فقه صحیحِ فضائی

Multiple Personality Disorder


و انشاءالله در مبحثی که در بارهِ موضوعاتِ «استفادهِ نامشروع» از حیوانات، چه جاندار چه بی‌جان ماشینی، در فضا است در رشتهِ فقه فضائی تدریس خواهد شد، ولی فعلاً مستحب آن است که قطعات حیواناتِ بی‌جان ماشینی در سیارات هم‌جوار فروخته شود، که معیشت مومنان در فضا بهدر نرود. 


Ari Siletz

الاغ فضایی

Ari Siletz


میم پدال محترم، دانشجوی سال اول فقه فضایی هستم و سوالی  در رابطه با دین و
الاغ فضایی
داشتم. آیا فروش قطعات یدکی الاغی که در یک سیّاره از آن
استفاده نامشروع شده در سیارات دیگر همان منظومه مجاز است؟