تبریکی صیمیمانه به رئیس جمهور منتخب!


Share/Save/Bookmark

تبریکی صیمیمانه به رئیس جمهور منتخب!
by Noosh Afarin
05-Aug-2009
 

 با انتخاب روز ۱۴ مرداد یعنی صد و سومین سالروز « فرمان مشروطیت» ،بعنوان روز تحلیف رئیس جمهور، چه پیامی میخواستند به مردم بدهند؟ ایا اینکه که مهم نیست که چه مقدار از شماها را به خاک و خون کشیدیم، مسلم این است که با خودفریبی و عوام فربیی برای دولت مستبد خود، مشروعیت تاریخی کسب میکنیم?!

به همین خاطر به جا دیدم تا شعری از زنده یاد میرزادهء عشقی، در رابطه با مشروطیت را به ریاست جمهوری دوتور احمدی نژاد هدیه کنم.

 

 میرزاده عشقی‌ از شعرای دوران مشروطیت بود و این  سروده او  دقیقاً گویای این است که چه بر سر شروع مشروطیت گذشت، و اینکه هنوز ادامه دارد .... و‌ این روزها خود حقیقت نقد حال ماست. عشقی، زبانی آتشین و نیش‌داری داشت. او در روز ۱۲ تیر ماه ۱۳۰۳ شمسی،  به خاطر مخالفت شدید با سردار سپه( رضا قلدر میرپنج ) و جمهوری پیشنهادی او به دست عوامل او در تهران هدف گلولهٔ قرار گرفت و در  سن ۳۱ سالگی، چشم از جهان فرو بست.

 

 یادش گرامی‌ باد.


بعد از این بر وطن و بوم و برش باید ر..د
به چنین مجلس و بر کّر و فرش باید ر..د

به حقیقت در عدل، ار در این بام و درست
به چنین عدل و به دیوار و درش باید ر..د

آن که بگرفته از او،  تا کمر ایران گه
به مکافات، الا تا کمرش باید ر..د

  (١) به«علی خامن»  نتوان کرد جسارت اما
آنقدر هست که بر ریش خرش باید ر..د

پدر ملت ایران، اگر این بی پدر است
به چنین ملت و گور پدرش باید ر..د

(٢)‌ این حرارت که به خود « ان نژاد» دارد
تا که خاموش شود بر شررش باید ر..د

(٣) «در نت خواندم» «رهبر به زودی خواهد » مرد
غفر الله کنون بر اثرش باید ر..د

  ٤) آن «احمدی» ناپخته و بی مدرک و فهم
بهر این ملک، به نفع و ضررش باید ر..د


(٥)گر ندارد ضرر و نفع «خاتمی بوزینه»    
از نوک پاش الی فرق سرش باید ر..د

(٦) گر رود  «هاشمی» به مجلس گاهی   
احتراماْ به سر رهگذرش باید ر..د

زنده باد ایرانی ی ازاده... پاینده باد ایران

 

به احترام شاعر و برسم امانت داری اصل كلمات ( ٤ )  و دو  نیم  بیت كه به اقتضای زمانه در متن تغيير داده شده را در پایان می آورم .

 (١) مدر س
 (٢) احمد آذر
(٣)شفق سرخ نوشت آصف کرمانی مرد
(٤) آن دهستانی تحمیلی بی مدرک و لر
 (٥) مشیرالدوله
(٦)موتمن الملک


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
fozolie

Dear Noosh Afarin

by fozolie on

I am very much aware of what's written about the terror of this great patriot. But his murderers were never identified.  I don't want to labour the point so thanks for your reply.

Mr. Fozolie


Noosh Afarin

Doustaan,

by Noosh Afarin on

Dear Maryam,

Thank you for your kind comment.

Mr. Fozolie,

I  hope that you do not think I am ignoring your comment, and thank you for sharing  your concerns with me, I'll be happy to address them as best as I can, very soon. Just need some time to myself.  Please read more about "Mirzadeh Ashghi's bbiography ".

 

//en.wikipedia.org/wiki/Mirzadeh_Eshghi

 

//iranian.com/History/2004/March/Eshghi/index.html

 

//iranian.com/History/2004/March/Eshghi/index2.html

 

//www.iranheritage.org/windowofhope/notables.htm

 

Monda Jaan, my warmest thanks for your understanding my pain. And I also thank you for your support... you are a such lovely human being.

 

 

 

 


Monda

aks e yaadegaari

by Monda onبرای دیگران هم بفرستید. رسانه شمایید


Mehdi

is this how you will improve Iran?

by Mehdi on

God help us if people like you with their disgusting attitude are going to replace the current regime!!!! 


Monda

Thank you Noosh Afarin!

by Monda on

sorry double posted!


Monda

Thank you Noosh Afarin!

by Monda on

This Eshghi poem is most appropriate in this occasion! Love you girl! 


fozolie

You had my attention

by fozolie on

Till you started engaging in slander. Where is the proof of the link to Reza Khan? I really don't see the point of  enflaming things over past questions that we cannot resolve when the people in Iran need the support of all Iranians outside.

Mr. Fozolie


Maryam Hojjat

Thanks

by Maryam Hojjat on

for posting this truthful poem.

Payandeh IRAN & IRANIANS

Down with IRI & his supporters