شطرنج ... داریوش

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
12-Aug-2009
 

 


از پس پرده نگاه کن، مثل شطرنج زمونه
هر کسی مثل یه مهره، توی این بازی میمونه

یکی مثل ما پیاده، یکی صد ساله سواره
یه نفر خونه بدوشه، یکی دو تا قلعه داره

یه طرف همه سیاهو، یه طرف همه سفیدن  
روبروی هم یه عمره، ما رو دارن بازی میدن

اونها که اول بازی....توی خونه تو و من
پیش پای اسب دشمن، مهره ها رو سر بریدن

ببین امروزم تو بازی، همشون شاه و وزیرن
هنوزم بدون حرکت، پشت ما سنگر میگیرن

تاج و تخت شاه دیروز،  در قلعشون نمیشه
به خیالشون که این تاج....سرشونه تا همیشه

یادشون رفته که اون شاه،  که به صد مهره نمیباخت
تاج و از سرش تو میدون..... لشگره پیاده انداخت

اون که ما رو بازی می ده، اونه که.... مهره رو چيده
اون که نه شاهه، نه سرباز، نه سياهه، نه سپيده

از پس  پرده نگاه کن!


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

Merci,

by Noosh Afarin on

 

for your comment, Maryam Jaan.

~~~

Yes, Mr. Anonymouse, I agree with you, and thanks for your comment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anonymouse

I love this part and

by Anonymouse on

I love this part and the way Darisuh (the singer) reads it in his album. 

یادشون رفته که اون شاه،  که به صد مهره نمیباخت
تاج و از سرش تو میدون..... لشگره پیاده انداخت

Everything is sacred


Maryam Hojjat

Very nice!

by Maryam Hojjat on

Thanks for posting.

Payandeh Iran & Iranians