نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران


Share/Save/Bookmark

نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران
by Noosh Afarin
08-Sep-2009
 

بازداشت آقايان بهشتي و الويري و پلمپ دفتر آقاي كروبي، زمينه چيني براي بازداشت سران جنبش است. اما كودتاچيان اين كار را به «نتيجه روز قدس» احاله داده اند. فرداي روزي كه مردم در خانه بمانند و «سبزپوش» به  راهپيمايي نروند! بعيد است مردم به ستوه آمده ما؛ با خانه نشيني و تنها گذاشتن سران جنبش سبز، يك عمر سلطه كودتاچيان را بر خود «پيش خريد» كنند. منتها بايد «سبزپوش» برويم تا نتوانند حضور ميليوني ما را مثل انتخابات ٢٢ خرداد به اسم نظام «مصادره» نمايند. رنگ سبز قدرت ملي ما را به رخ كودتاچيان و رهبرشان مي كشاند.اما اگر دستگيري سران اصلاحات قبل از روز قدس انجام شود، نبايد منتظر جمعه نشست. هر كجا بوديم بايد اعتصاب عمومي كنيم و دست از كار بكشيم. اين قرار ميرحسين موسوي با ملت بود كه بعد از كودتا و سركوبهاي خونين ملت گفت و نوشت:«بازداشتم كردند، اعتصاب سراسري كنيد.» آن سخن را وقتي گفت كه چندين روز از بازداشت برادر همسرش مي گذشت ولي او و همسرش حتي خبري از نزديك شدن خطر دستگيري به مهندس موسوي و خانواده اش ندادند. حالا اما خطر بازداشت هر سه آقايان جدي است . بدون اينكه در دام اقدامات تحريكي كودتاچيان بيفتيم و «شورشهاي كور» انجام دهيم، فقط سر كارمان نرويم. پس «كلمه رمز» فرمان اعتصاب سراسري و تحصن عمومي؛ «شنيدن خبر» دستگيري آنهاست.جمعه «روز ايران» است نه روز قدس و ما براي اعتراض به غصب ايران و وحشيگري نظاميان متجاوز به ملت ايران «با رنگ سبز» به خيابانها ميرويم تا نكبت و «سياهي» روسياه شود. پیام از;  بابک داد //babakdad.blogspot.com/2009/09/blog-post_09.html

Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
vildemose

wow, I love this slogan. We

by vildemose on

wow, I love this slogan. We should right it in English too. You're so right about the youth generation of Iran; they are sophisticated, saavy with much more wisdom than some of the adults.


Noosh Afarin

اقای سراب سرخ گرامی؛

Noosh Afarin


 

درست میشه، همین نسلی که تو روی این دولت ایستاده،  به موقع چراغی را که به خانه رواست به همسایه اش نمیبخشد. من بسیار  به شرف این نسل پرشور و عاشق وطن افتخار میکنم، اینها در دوره ملایان همه چیز را دیده و اموخته اند، این عزیزان اینده سازان ما هستند،  پیروزی و سلامتیشان ارزوی تک تک ماست.

این کلیپ خوب برای روحیه همه ما لازمه:

 

 

 

 

 

 


Red Wine

...

by Red Wine on

۳۰ آزگار این فلسطینی‌های منفور و این گروه حزب الله معجوز از پول و ثروت ایران استفاده کردند و مستقیم و غیر مستقیم به ما ایرانی‌‌ها ضربه زدند، ولی‌ این بار هر دو بیاد بروند به درک ، دیگر ایرانی‌‌ها گول نخواهند خورد.گور پدر هر دوتاشان،به ما چه مربوطه !؟ لعنت به هر ۲ آنها !

زنده بعد ایران و ایرانی‌ واقعی‌

مرگ بر جمهوری اسلامی و نوکرانش.

مرگ و نفرین بر حماس و حزب الله.