مرغ سحر ناله سر مکن... با اجرای" پرواز همای" گروه مستان


Share/Save/Bookmark

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
28-Sep-2009
 

قسمتی از اپرت موسی و شبان که سلُی خواننده قدیمی نقش موسی را اجرا میکن

مرغ سحر  ناله سر مکن
دیده گان خسته،  تر مکن
ما ز آه و ناله خسته ایم
ما غمینو دل شکسته ایم
ما به کنج غم نشسته ایم
گوشمان ز ناله کر مکن
ناله سر مکن، ناله سر مکن

نغمه های شادمانه خوان
صد سروده جاودانه خوان
با نوای عاشقانه خوان
عمر مانده را، چُنین هدر مکن
ناله سر مکن، ناله سر مکن

ظلم ظالمان همیشه هست
 جور بی امان همیشه هست
مکر دشمنان همیشه هست
ظلم ظالمان همیشه هست

بر دهان ظلمان بزن،
از گناهشان گذر مکن
ناله سر مکن، ناله سر مکن

صورتت به سیل، رنگ خون کنی
به که راز خود ، ز دل برون کنی
پیش دشمنان گلایه چون کنی
دشمنان خویش را، خبر مکن
ناله سر مکن، ناله سر مکن

سروده ای از « پرواز همای»  بر گرفته شده از تصنیف ملک الشعرا بهار

 قسمتی از اپرت موسی و شبان که سلُی خواننده قدیمی نقش موسی را اجرا میکند.

 


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

Passing Through گرامی;

Noosh Afarin


 

خوشحالم که در مسیرتان لحظه ای چند اینجا رفع خستگی کردید و مایه خوشنودیست که توقف شما در این گذرگاه لذت بخش بود.

 

 

 

 

 


Passing Through

Dear Noosh Afarin

by Passing Through on

Thank you for sharing these delightful videos

I thoroughly enjoyed them

 

 


Noosh Afarin

  ممنون از

Noosh Afarin


 

ممنون از محبت شما ،خاله موشه( موشی) ... قابلی نداشت.

 

 

 

 

 

 

 


khaleh mosheh

Thanks very much

by khaleh mosheh on

For posting this fantastic musical work.