ویدئو اعتراضات دانشجویان در ٢١ و ٢٢ آذر


Share/Save/Bookmark

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
13-Dec-2009
 

 دانشگاه الزهرا 22 آذر

 تظاهرات عظيم دانشجويان دانشگاه تهران -22 آذر

 .تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی در 22 آذر

 دانشگاه شیراز22 آذر

دانشكده مكانيك دانشگاه خواجه نصير22 آذر   

اونی که تقلب کرده عکسها رو پاره کرده-دانشگاه قزوین 22آذر 

 ايران و فارس و كيهان , رسانه هاي شيطان - تهران 21 آذر


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Shazde Asdola Mirza

Down with IRI and its murderous stooges, who will rot in hell

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!


Noosh Afarin

سخنان خامنه ای (امروز یکشنبه22 آذر) :ما همه در خطریم

Noosh Afarin


 

                         سخنان امروز (یکشنبه22 آذر) خامنه ای:"ما همه در خطریم"