ماده ١٨٣ قانون مجازات اسلامی: محارب کیست؟


Share/Save/Bookmark

ماده ١٨٣ قانون مجازات اسلامی: محارب کیست؟
by Noosh Afarin
10-Jan-2010
 

کودتایی جدید بر علیه آزادیخواهان کشورمان: محارب کیست؟

ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر ميدارد‌ که :

''هر كس كه برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض ميباشد ''.

تبصره 1 - كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست .

تبصره 2 - اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود .

تبصره 3 - ميان سلاح سرد وگرم فرقي نيست

ماده 186 - هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و ت- لاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .

تبصره - جبهه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است .

ماده 187 - هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر ويا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند .

ماده 188 - هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي ازپستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفي الارض ) است .

//www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/gh_mojazat_eslami.htm

معنی محارب در لغتنامه دهخدا:

//www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-04d1c705b6014965b1ac5193dade7e65-fa.html

حال محاربان واقعی باید فکری به خود کنند!

من نیز خسم و خاشاکم و محاربم، مرا اعدام کنید!

من اعتراف میکنم که محاربم، زیرا که صدای فریاد آزایخواهم گوش ترا آزار میدهد.

من اعتراف میکنم که محاربم، زیرا که وجودم در اعتراض بتو در خیابانها، ترا دچار وحشت میکند.

من اعتراف میکنم که محاربم، زیرا که حرکتم غیر مسلحانه است، و تو با این نوع حرکت نا آشنائی.

من اعتراف میکنم که محاربم، زیرا که فرزند دلیرم سینه اش را در مقابل گلوله تو سپر میکند، و ترس سراپای تو را میلرزاند.

من اعتراف میکنم که محاربم، زیرا که بدنم که در زیر ماشین نیروی انتظامی تو له میشود، و تو خرسند از انکه مرا از سر راهت برداشتی.

من اعتراف میکنم که محاربم، زیرا که شعبان بیمخهای تو مسلح و آدم کشند، ولی هنوز از وجودم در هراسند.

من اعتراف میکنم که محاربم، زیرا که طرفداران باجگیر ترا به اسارت نگرفتم و در مقابل خشم مردم از حق انسانی انها دفاع کردم.

من اعتراف میکنم که محاربم، زیرا وجود سوخته و پاره پاره شده ام در قهر گور ترا به خود میخواند، و این نیز ترا دچار خشم میکند.

من اعتراف میکنم که محاربم، زیرا در سیاه چال های زندان تو مورد شکنجه، تحقیر و تجاوز جنسی قرار گرفتم، ولی هنوز سرافرازم، و این خاریست در چشم تو.

من اعتراف میکنم که محاربم، زیرا بانک اللّه اکبرم در دل شب، نوید پایان راه را میدهد و قلب سیاه ترا خونینتر از آنی که هست میکند.

حال با خود فکر کن؛ کدام یک از ما محاربیم ؟


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

آقا مازیار جن،

Noosh Afarinآلوچه داران سر تایپ بوکودم، تا کی شاید چی چی نی می حرف ره راوی ببه.
شیمی قوربان

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

آقای همسایه گرامی؛

Noosh Afarinانها خود مثل ... در گل فرو رفتند، چه توضیح دارنند؟ چه دفاعی میتوانند از امام جدید خود بکنند.؟ ممنون از وقت و کامنت شما.

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

ماندای عزیزم؛

Noosh Afarin


 

بیشتر ما به جز خودیهای دولت با این احکام درگیریم. هر یک از ما عزیزی را  که در خیابانهای کشور مقابل این جلادان میایستند داریم.

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

شیفته جان،

Noosh Afarin


                      


ممنون از همفکری شمای عزیز، شاید که از تاخت و تاز عوامل دولت دوریم، ولی با عزیزان خود همحسی تنگاتنگ داریم.
با تشکر فراوان از تمام زحمات شما.

 

 

 

 

 


maziar 58

thanks again

by maziar 58 on

for redefining those nonsense Islamic codes in America.

there has to be a better way to get rid of these thugs.

What we can contribute to the Iranian strugles from starbucks and our monitor and key boards?  ti ghoorban   Maziar


hamsade ghadimi

thanks

by hamsade ghadimi on

that was a complete definition of mohareb.  i invite the pro regime commenters to clarify their position on moharebs in iran.


Monda

You clarified exactly what it means to be us

by Monda on

Thanks Noosh Afarin aziz.  Good work.


Shifteh Ansari

Thank you

by Shifteh Ansari on

Thank you, Noosh Afarin.  It is important for everyone to see this definition in the Islamic Penal Code. 

IRI is throwing the word "mohareb" around without any justification or proof, paving the way for mass executions of unarmed protesters to create fear and to prevent future protests.  Everyone should be paying attention to this issue and do their best to prevent a precedence which would have catastrophic consequences.

Thanks again.