نگاه کن آفتاب میشود - فروغ فرخزاد


Share/Save/Bookmark

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
13-Jan-2010
 

نگاه کن- فروغ فرخزاد

نگاه کن که غم درون دیده ام
چگونه قطره قطره آب می شود
چگونه سایه سیاه سرکشم
اسیر دست آفتاب می شود

نگاه کن
تمام هستیم خراب می شود
 شراره ای مرا به کام می کشد
مرا به اوج می برد
مرا به دام میکشد

نگاه کن
تمام آسمان من
پر از شهاب می شود
 تو آمدی ز دورها و دورها
ز سرزمین عطر ها و نورها
نشانده ای مرا کنون به زورقی
ز عاجها ز ابرها، بلورها
مرا ببر امید دلنواز من
ببر به شهر شعر ها و شورها
به راه پر ستاره  می کشانی ام
فراتر از ستاره می نشانی ام

نگاه کن
من از ستاره سوختم
لبالب از ستارگان تب شدم
چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل
ستاره چین برکه های شب شدم
چه دور بود پیش از این زمین ما
به این کبود غرفه های آسمان
کنون به گوش من دوباره می رسد
صدای تو
صدای بال برفی فرشتگان
نگاه کن که من کجا رسیده ام
به کهکشان به بیکران به جاودان
کنون که آمدیم تا به اوجها
مرا بشوی با شراب موجها
مرا بپیچ در حریر بوسه ات
مرا بخواه در شبان دیر پا
مرا دگر رها مکن
مرا از این ستاره ها جدا مکن
نگاه کن که موم شب براه ما
چگونه قطره قطره آب میشود
صراحی سیاه دیدگان من
به لای لای گرم تو
لبالب از شراب خواب می شود
 به روی گاهواره های شعر من

نگاه کن
تو میدمی و آفتاب می شود


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

آقای نور گرامی؛

Noosh Afarin


 

بسیار متشکر از لطف شما، لینکی را که محبت کردید خواندم، ولی حس کنجکاوی من هنوز ارضاء نشده، و مشتاقانه در پی خواندن کتاب شعر طاهره قره العین هستم، ایشان دارای نامهای مختلفی هستند: زرین‌تاج قزوینی (فاطمه یا ام‌السلمه) مشهور به طاهره قرةالعین یا طاهره برغانی ..... در رابطه با تناسخ‌ طاهره در نقش فاطمهء زهرا  و دانایی من در رابطه با مذهب که بسیار ناچیز است، مرا دچار سر در گمی کرد. من در رابطه با مذهب بسیار کم هوش و  کم دانم، و کلاً اطلاعات مذهبی من -٠- است هیچ، اعتقادی نیز به تناسخ‌  یا(Reincarnation) ندارم . ولی خبر خیلی خوب اینکه اشعار ایشان را پیدا کردم.
//www.exil-archiv.de/iranisches-archiv/divanGhoratolein.pdf

 

 

 

 

 


Noosh Afarin

اِهورای گرامی؛

Noosh Afarin


 

بسیار متشکر از لطف و محبت شما برای اطلاعاتی که دادید. من با یکی از دوستان بهایی خود تماس گرفتم که ایشان نیز مثل من بی اطلاع بود ولی آن دوست مهربان برایم لینکی از طریق دوستش گرفت و ایمیل کرد.  در لینک ذیل از طریق تلویزیون بهاییت کمی در رابطه با طاهره قره العین اطلاعات بدست آوردم.

//www.youtube.com/watch?v=i8YSGEZfqyQ
//www.youtube.com/watch?v=82_Fu6M1ZtI

 

 

 

 

 

 


Nur-i-Azal

Qurrat'ul-Ayn Noosh Afarin

by Nur-i-Azal on

Qurra'tul-Ayn or Tahireh was martyred at the age of 38 in 1852. She is my great ancestor and was the foremost female activist of the Babi movement. Religiously she was considered by the Babis to be the Return or reincarnation of Fatima Zahra'. The link provided by Ahura was an English translation of one of her poems done by me in 2004.

Here is some more information with samples of her poetry:

//www.h-net.org/~bahai/areprint/tahirih/sadumin/sadumin.htm

Indeed Forough claimed Qurr'atul-'Ayn as one of her foremost influences.

 

 


Ahura

Qurratul Ayn's Poem

by Ahura on

Here is a link to a poem by qurratul ayn sung by Shajarian. Enjoy it.

//www.youtube.com/watch?v=WYSz26ZBi2k


Ahura

Noosh Afarin - Qurratul Ayn

by Ahura on

If you google "qurratul ayn" you should get few hits. See the following two links:

www.bayanic.com/lib/typed/Poems/Tahira/Azaliyyah.pdf

iranian.com/Women/2004/August/JK/index.html


Noosh Afarin

آقای نور؛

Noosh Afarin


 


این شخص(Qurra'tul-'Ayn) که فرمودید، کی بود؟ من بعد از خواندن کامنت شما اسم ذکر شده را گوگل کردم و متاسفانه چیزی پیدا نکردم. لطف میکنید که در مورد شخص مذبور کمی اطلاعات بدهید؟ ممنون از لطف شما.

 

 

 

 

 


Nur-i-Azal

Great poem

by Nur-i-Azal on

Apparently Forough had claimed that her major inspirational and poetic influence was Qurra'tul-'Ayn. Ruh-i-Jofteshan Shaad!