با تو خواهم بود

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
18-Jan-2010
 

خانه سرخ است...
من به این جنگ سبز میروم
برای مادرم
برای پدرم
برای خواهرم
برای برادرم
برای همسرم
برای فرزندم
برای هموطنم
برای دفاع از حقم
برای آزادی
و برای سر زمینم
در این جنگ،
شاید صدمه ببینم
شکنجه بشوم
به من تجاوز شود
توهین شود
و شاید کشته شوم.
شاید امروز، آخرین روزی باشد
که طلوع آفتاب را می بینم
شاید این آخرین خداحافظی
بین منو و مادرم باشد
و این لبخند هنگام دیدن
پرچمهای سبز، آخرین لبخند من
پس اگر من رفتم،
و اگر چشمهایم تا ابدیت بسته شد
برای من گریه نکن،
بمن افتخار کن،
و راهم را ادامه بده
و هرگاه در این راه
احساس تنهایی کردی
مرا به یاد آر
من همیشه
در هر ثانیه ی این تولد سبز
 با تو خواهم بود

به امید ایرانی آزاد

 


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

آقای قنبری

Noosh Afarin


 

سپاسگزارم از شعر بسیار زیبایی که در کامنتتان درج کردید، شاد باشید.
 

 

 

 

 

 


mostafa ghanbari

Very nice and meaningful

by mostafa ghanbari on

mg

آن من دیگر من است

آنکه در اندیشه  تکثیر است،

آن همزاد سبز شیدا یئ

آن عزیز اثیری

آن سبکبا ل عرصه کائنات

آن من دیگر من است که میخواهد همه چیز باشد،

مادری برای مهر ورزی،

خو اهری برای عاطفه،

برادری برای عشق ناب،

پدری برای نجابت،

همسایه یئ برای خلوص ،

سفرت بخیر........