کنسولگری کودتا در فرانکفورت در محاصره ی معترضین


Share/Save/Bookmark

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
03-Feb-2010
 

گروهی از جوانان چپ گرا و ضدفاشیست ایرانی و آلمانی صبح روز چهارشنبه در اعتراض به سرکوب و اعدام در ایران، کنسولگری حکومت ایران در فرانفکورت را به محاصره درآورده و بر درب آن قفل زدند. این آکسیون اعتراضی با حمله ی پلیس آلمان مواجه شد. ده ها نفر بازداشت شدند و به محاصره ی کنسولگری پایان داده شد. بازداشت شدگان بعد از ساعتی آزاد شدند.

 

 

 

 

 

 

 


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

شیفته جان؛

Noosh Afarin


 

 دقیقا با شما د رمورد رهبرانی که نسل جوان آینده ساز کشور را نسل کشی کردنند و میکنند؛ لایق حکومت کردن نیستند، هم عقیده ام.

 

 

 

 

 

 


Shifteh Ansari

Thanks for sharing

by Shifteh Ansari on

I wonder whether when Islamic Republic of Iran planned their coup, elections fraud, and the subsequent violence, they had any idea of their impending lost legitimacy and credibility worldwide.  Now, even if they manage to crush the Iranian protesters, which seems highly unlikely, IRI's true face is known the world over.

A regime that kills its own youth does not deserve to rule them.  End of that story.

 


divaneh

Well Done

by divaneh on

They have done a good job in publicizing the executions.