افشاگری احسان سلطانی؛ مامور امنيتی سپاه پاسداران

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
04-Feb-2010
 

 

افشاگری احسان سلطانی: افسر اداره سپاه پاسداران 

 1-

2-

3-

4-

 

هر ملتی حق دارد که اشتباه کند, اما حق ندارد که ان اشتباه را دوباره تکرارکند


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin